(Foto: SAS)

Højesteret: Dårligt vejr giver ikke kompensation

SAS har fået medhold af landets øverste domstol i en principiel sag om erstatning for forsinkelser ved dårligt vejr.

Hvis nogen er herre over vejret, så er det sandsynligvis vejrguderne. Flyselskaberne er det i hvert fald ikke. Det slog landets øverste domstol, Højesteret, fast fredag i en afgørelse med stor principiel betydning for den danske luftfartsbranche.

Her fik SAS nemlig Højesterets ord for, at dårligt vejr er en ekstraordinær omstændighed. Det betyder, at hvis et fly bliver mere end tre timer forsinket på grund af dårligt vejr, så giver det ikke passagererne ret til kompensation efter den udskældte EU-forordning 261, sådan som det normalt er tilfældet med forsinkelser på mere end tre timer.

Uvejret var drevet over
Den konkrete episode, som var genstand for retssagen, udspandt sig i september 2013, hvor en gymnasieklasse skulle flyve med SAS fra København til Washington i USA. Dårligt vejr med mange lyn i USA betød imidlertid, at flyet var forsinket på turen fra USA, som det fløj inden det skulle flyve gymnasieklassen til USA. Her havde det måtte søge ned i Philadelphia indtil uvejret var drevet over.

Derfor kom det senere tilbage til København end planlagt og SAS måtte udsætte afgangen til USA. Først tre timer og 43 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt kom flyet afsted.

Tog villigt sagen
Gymnasieklassen og flyets øvrige passagerer nåede uden yderligere problemer og forsinkelser frem til USA’s hovedstad. For gymnasieklassen betød de knap fire timers forsinkelse imidlertid så meget, at de henvendte sig til et af de firmaer, der lever af at hjælpe passagerer med at klage over flyselskaber.

Her tog man villigt sagen og rettede henvendelse til SAS med et krav om en samlet erstatning på 107.000 kroner til de 22 elever og to lærere. Det blev pure afvist af flyselskabet, der henholdt sig til, at dårligt vejr normalt anses som værende en ekstraordinær omstændighed, der ikke giver ret til kompensation.

Afklaring af retspraksis
Klagefirmaet valgte dog at tage sagen videre i retssystemet. Først til byretten, som gav gymnasieklassen medhold. De havde ret til deres 107.000 kroner i erstatning. SAS ankede dog dommen til Landsretten, der i 2016 stadfæstede byrettens dom. Landsretten mente nemlig ikke at det kunne bevises, at forsinkelsen skyldtes dårligt vejr.

For at få lov at føre en sag helt til Højesteret, så skal man over for det såkaldte Procesbevillingsnævn kunne retfærdiggøre, at der er tale om en principiel sag, som kan have betydning for mange andre lignende sager og afklaring af retspraksis. Det lykkedes for SAS, der i sidste ende endte med at få medhold i Højesteret. Forsinkelsen skyldtes dårligt vejr, og vejret er ikke noget flyselskaberne er herre over.

 

 

Relaterede artikler:

1.400 flyklagesager ved Københavns Byret

Luftfartsdirektør: En kæmpe sejr for branchen

Air Greenland: EU-regler rammer os hårdt

Ryanair vil stoppe ambulance-jægere

De færreste kræver erstatning ved flyforsinkelser

EU 261/2004: Den forhadte forordning