Direktør Eamonn Brennan fra Eurocontrol (t.v.) og Jón Gunnar Jónsson (t.h.), der er direktør for de islandske transportmyndigheder, underskrev aftalen i Reykjavik. (Foto: Eurocontrol | PR)

Island bliver 42. medlem af Eurocontrol

Eurocontrol har indgået en aftale med Island, som betyder, at landet på sigt bliver medlem af lufttrafiktjenesten. Det kommende medlemsland ønsker at bidrage til organisationens udvikling.

Siden Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Holland og Storbritannien i 1963 blev de stiftende medlemmer af Eurocontrol, er den europæiske lufttrafiktjeneste vokset betragteligt, og i skrivende stund er 41 lande medlem af tjenesten.

Danmark og Norge blev en del af organisationen i 1994, mens Sverige blev medlem året efter. Finland fulgte efter i 2001, og nu er der blevet sat gang i processen sådan, at endnu et af de nordiske lande på sigt kan slutte sig til lufttrafiktjenesten.

Bliver medlem i 2025
Det drejer sig om Island, der netop har indgået en overgangsaftale med Eurocontrol, hvori det gøres klart, at landet har intentioner om at blive en del af organisationen fra den 1. januar 2025, og med aftalen igangsættes det forløb, der skal munde ud i et medlemskab.

Selvom der fortsat går nogle år, inden Island får status af fuldgyldigt medlem, betyder vilkårene i den indgåede aftale nemlig, at landet får mulighed for at deltage i organisationens aktiviteter og kan være med til at løfte de opgaver, der løses i regi af Eurocontrol.

I tillæg hertil får repræsentanter fra Island status af observatører, hvilket betyder, at de kan være til stede, når der træffes beslutninger i organisationen samt stifte nærmere bekendtskab med, hvordan de forskellige arbejdsgrupper i Eurocontrol forvalter deres gerning.

En destination i vækst
Eamonn Brennan, der er direktør for Eurocontrol, fortæller, at selvom landet først formelt indleder processen med at blive medlem nu, har de to parter samarbejdet i en årrække.

”Jeg er glad for, at vi nu underskriver denne aftale, der er et vigtigt skridt i retning af, at Island bliver Eurocontrols 42. medlemsland den 1. januar 2025. Vi har arbejdet tæt sammen med Island i mange år, og glæder os over, at de har besluttet at blive en del af Eurocontrol og dermed påtage sig alle de rettigheder og forpligtelser, der følger med.”

”Som destination er Island i vækst, og der var i gennemsnit flere end 150 daglige flyvninger dertil fra Europa i løbet af sommeren i år. At landet nu i endnu højere grad bliver en del af det europæiske netværk, vil være en fordel såvel fra et operationelt som et strategisk perspektiv.”

Luftfart har stor betydning for Island
Det var direktøren for de islandske transportmyndigheder ICETRA, Jón Gunnar Jónsson, der underskrev aftalen med Eurocontrol på vegne af Island, og i den forbindelse fremhæver han vigtigheden af luftfarten.

”Grundet Islands geografiske placering er luftfart af vital betydning for landet, da det ikke blot spiller en nøglerolle for væksten og velstanden, men ligeledes er den vigtigste transportform på tværs af grænser.”

”Det allervigtigste aktiv for at sikre den yderligere udvikling og vedligeholdelsen af luftfarts-infrastrukturen er samarbejde med ligesindede. Med underskrivelsen af denne aftale bekræfter vi vores ambition om at blive medlem af Eurocontrol, og vi vil deltage i både organisationens aktiviteter samt bidrage til den fremtidige udvikling.”


Relaterede artikler:

Eurocontrol: Enhedspriser på afgift vil gavne miljøet

Regionale flyselskaber truet af prisdumping

Prognose: Europæisk luftfart på 2019-niveau i 2024