Boeing 737-fly fra Jet Time. (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Jet Time forventer at blive rentabel i 2016/17

Trods et rekordunderskud på 298 mio. kroner i 2015/16 forventer Jet Time, at selskabet bliver rentabelt i 2016/17 og fremad.

Årsrapporten for Jet Time for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016 er særdeles dyster læsning. Trods et gigantunderskud på 134 mio. kroner før skat i 2014/15, hvor man samtidig havde haft den store kost fremme i forhold til oprydning fra tidligere år, lykkedes det at komme ud af 2015/16 med et underskud, der var mere end dobbelt så stort.

Hele 298 mio. kroner før skat, svarende til 800.000 kroner per kalenderdag, fossede ud af Jet Time i regnskabsåret 2015/16. Dette på trods af, at omsætningen var steget med 1,4 procent til 1.752 mio. kroner og antallet af producerede flyvetimer var øget med mere end otte procent til i alt 67.666 timer. Det er endnu engang højere omkostninger til produktion, personale og vedligeholdelse, der har fældet Jet Time. Herudover har pilotmangel kostet ekstra penge, ligesom omkostninger til flyskader, motorfejl og passagerkompensation også har været betydelige.

Af årsrapporten fremgår det således, at det har været en dyr periode for Jet Time. For at sikre grundlaget for den fortsatte drift har selskabet været nødt til at indgå en række nye låneforpligtelser med sikkerhed i hangar, fly og inventar, således at der er sikret 199 mio. kroner til den fortsatte drift af selskabet.

En drift som Lars Thuesen via investeringsselskabet JT3H kommer til at være alene om at have ansvaret for, idet Nordic Aviation Capital har forladt ejerkredsen i forbindelse med den igangsatte turnaround.

En profitabel drift
En omfattende turnaround skal sikre fremtiden for jet Time i en nedskaleret version med seks Boeing 737-700 og to Boeing 737-800 tilbage i flåden ved slutningen af 2017. Dermed bevarer selskabet forretningsområderne Boeing Charter og Boeing ACMI, mens Boeing Cargo og ATR ACMI skæres væk. Samtidig har Jet Time valgt at afvikle AOC´et (driftstilladelsen, red.) i Finland, således at Jet Time OY fremover kun vil være et crew management selskab.

Disse tiltag skal sikre en profitabel drift i det regnskabsår, som Jet Time tog hul på for snart fire måneder siden.

“På baggrund heraf tror vi, at budgettet for 2016/17 og forretningsplanen for 2016/17 og fremad vil bidrage til på realistisk vis at gøre Jet Time til et profitabelt selskab,” hedder det i årsrapporten.

Kan tilbageføre dele af hensættelser
Årsagen til optimismen ligger blandt andet i, at Jet Time i regnskabet for 2015/16 har hensat 105 mio. kroner til afvikling af forretningsområderne Boeing Cargo og ATR ACMI frem til september næste år. Det forventes allerede, at en del af dette beløb endda kan tilbageføres som indtægt i det nuværende regnskabår, da Jet Time efter seneste regnskabsårs afslutning har sikret sig bedre vilkår for afvikling af ATR ACMI-segmentet end først antaget.

Jet Time har dog været nødsaget til at tage et forbehold i årsrapporten i forhold til selskabets fortsatte likviditetsbehov.

“I sagens natur er budgetterne med forbehold for usikkerhed, og variationer i operationerne – positive som negative – kan resultere i et behov for yderligere likviditet. Det er ledelsens opfattelse, at en sådan supplerende finansiering kan realiseres, hvis planerne for udfasning af ATR ACMI og Boeing Cargo ellers bliver fulgt.

Jet Time havde i regnskabsåret 2015/16 i gennemsnit 711 fuldtidsansatte, og med de konkrete planer sikrer selskabet 300 stillinger i Danmark og Finland. De tilbageværende medarbejdere skal fra efteråret 2017 udelukkende beskæftige sig med passagercharterflyvninger med Boeing-flyene samt ACMI-aftaler med større nationale flyselskaber.

 

Relaterede artikler:

Jet Time: 300 mio. kroner i underskud

Jet Time: Fragtfly-afvikling tager lang tid

Vedligehold af SAS-fly kom bag på Jet Time

Jet Time-krise koster Aarhus-rute livet

Jet Time fyrer hver tredje