Krisen i airBaltic forstærkes

Det lettiske luftfartsselskab airBaltic lider i stigende grad under det politiske spil, der hersker mellem den lettiske stat og storaktionæren Baltic Aviation Systems Ltd. Op imod halvdelen af medarbejderne kan risikere at blive opsagt, ligesom op imod 2.000 flyvninger formentlig må aflyses i de kommende måneder.

Krisen breder sig i det lettiske luftfartsselskab airBaltic. Uenighed om vilkårene for tilførsel af ny kapital til selskabet, har sendt det ekspansive flyselskab ud i en akut krise.

Således skriver lettiske medier, at airBaltic har meddelt, at op imod halvdelen af alle medarbejdere må opsiges, ligesom en række flyvninger må aflyses i de kommende måneder.

Dette er konsekvensen af den kamp, der i øjeblikket udspiller sig om magten i airBaltic. Den lettiske stat ejer 52.6 % af aktierne i selskabet, mens Baltic Aviation Systems Ltd., ejer 47,2 % af aktierne.

AirBaltics administrerende direktør Bertolt Flick er samtidighovedaktionær iBaltic Aviation Systems og den lettiske stat har krævet, at Bertolt Flick forlader sin post til gengæld for ny kapitaltilførsel.Flyselskabets bestyrelse har nemlig anmodet den lettiske stat om en kapitaltilførsel på 60 millioner lati, hvilket svarer til ca. 630 millioner danske kroner.

Men den lettiske regering vil kun stille penge til rådighed på én betingelse. Man kræver, at airBaltics koncernchef Bertolt Flick skal forlade selskabets ledelse.

Flyselskabet risikerer nu at stå foran at skulle opsige omkring 500 medarbejdere, hvilket er såvel administrative medarbejdere som piloter og kabinebesætning. Samtidig forventes op imod et par tusinde flyvninger aflysti de kommende måneder. AvisenThe Baltic Timesoplyser i alt 726 flyvninger i november og 723 flyvninger i december.

“Disse reduktioner er direkte relateret til den forsinkede beslutning om kapitaltilførslen,“ udtaler Bertolt Flick ifølge The Baltic Times.