Generalsekretær Dan Banja fra Erhvervsflyvningens Sammenslutning. (Foto: Christian Færch)

Luftfartens enmandshær fra Nivå

Den tidligere oberstløjtnant Dan Banja udgør enmandshæren i Erhvervsflyvningens Sammenslutning, der vil have bedre vilkår for små og mellemstore luftfartsvirksomheder.

Omkring 30 danske luftfartsvirksomheder er organiseret i Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES), der i fredags kunne fejre 70 års jubilæum ved et dialogmøde med medlemmerne samt efterfølgende festmiddag på Hotel Koldingfjord.

Foreningen styres til daglig fra Blålersvej i Nivå, hvor den 69-årige pensionerede oberstløjtnant Dan Banja udgør den enmandshær, der skal kæmpe med myndighederne om at sikre bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder indenfor dansk luftfart. Efter at have afsluttet 42 års tjeneste i Forsvaret har den aktive pensionist med flid varetaget rollen som generalsekretær for ES, der blandt medlemmerne tæller flyselskaber som Atlantic Airways, Danish Air Transport, Sun-Air of Scandinavia samt Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Interessen for flyvningen har Dan Banja ikke fra fremmede. Faderen Otto Petersen var gennem 38 år formand for Erhvervsflyvningens Sammenslutning og aktiv pilot.

“Jeg har fløjet med min far, siden jeg var mellem tre og fire år og fik certifikat som 19-årig. Min far lærte at flyve ved Morian Hansens flyveskole på Skovlunde flyveplads. Han var også officer i Hæren men brændte mere for flyvningen. Han fik erhvervscertifikat og fløj for Copenhagen Air Taxi på ruten mellem Anholt og Læsø. Dengang han fløj for at optjene flyvetimer, sad jeg altid ved siden af,” fortæller Dan Banja til CHECK-IN.dk.

Dan Banja har haft flycertifikat i 50 år og flyver stadig i dag, hvor han af og til lejer en flyvemaskine i Roskilde Lufthavn for at få nogle timer i luften, så A-certifikatet kan beholdes nogle år endnu.

Har lært at sagsbehandle
Dan Banjas utrættelige indsats for dansk luftfart nyder stor anerkendelse blandt medlemmerne. Han mener selv, at han er kendt som “ham der sender utroligt mange e-mails ud,” som medlemmerne vil udtrykke det.

“Jeg repræsenter foreningen i alle de råd,udvalg og nævn, hvor vi er med. Jeg udarbejder referater fra hver eneste gang, jeg har været til møde, og jeg behandler en masse høringer fra ministerierne og besvarer disse på vegne af foreningen”, forklarer Dan Banja om de mange mails, der løbende tikker ind i indbakkerne hos medlemmerne.

Hans virke i foreningen går tilbage til 2004, hvor han blev opfordret til at bistå med at opdatere manualer for et af medlemmerne. Det betød samtidig oprettelsen af den lille konsulentvirksomhed Dan Flyconsult.

Dan Banja kom direkte til Forsvaret efter studentertiden og har såvel ikke anden erhvervsmæssig erfaring med til den nuværende rolle som generalsekretær for de mange små og mellemstore virksomheder i luftfarten. Men det er ingen hæmsko – tværtimod.

“Ved at læse lidt omkring den regulatoriske baggrund på området og så spørge medlemmerne til deres problemer, har jeg fået et indblik i, hvor skoen trykker. Takket være min karriere har jeg lært at sagsbehandle og samtidig skille skæg og snot for sig. Det kan jeg takke Forsvaret for,” lyder det fra den tidligere oberstløjtnant.

Mere taktisk en politisk
Udover Erhvervsflyvningens Sammenslutning findes der også Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL), der er en del af DI Transport, og flere medlemmer er repræsenteret i begge foreninger. Men ifølge Dan Banja er der en tydelig forskel på de to foreningers arbejde.

“Forskellen mellem BDL og ES er, at BDL koncentrerer sig om det politiske niveau og til en vis grad også det strategiske niveau, mens ES begynder helt nede fra ved det taktiske og videre op til det strategiske, men der også er en smule politisk. Der er nogle grænseflader, hvor vi støder sammen på det strategiske niveau og lidt på det politiske niveau,” forklarer Dan Banja.

SAS er medlem af BDL, og når taler falder på det fællesskandinaviske flyselskab, ifalder generalsekretæren en retorik, der ikke efterlader tvivl om, hvorfor ES kæmper for de små og mellemstore luftfartsvirksomheder.

“BDL er meget SAS-orienteret, og SAS er en special konkurrent til vores medlemmer. SAS har det fortrin frem for vores medlemmer, at de bliver støttet af staten. Mangler SAS penge, får de næsten altid penge af regeringerne. Det er ulige konkurrence i forhold til vores medlemmer. SAS´ interesser bliver fint varetaget af andre, men niveauet nedenunder glemmes lidt, og det er vores opgave at sikre, at de har nogle ordentlige vilkår,” lyder det.

Internationalt arbejde
Udover at varetage medlemmernes interesser i Danmark har Dan Banja også en international berøringsflade. ES er medlem af European Council of General Aviation Support (ECOGAS), hvor Dan Banja er næstformand i bestyrelsen og deltager i møder i EASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, red.) for den organisation.

Så der er nok at se til for den aktive pensionist, og medlemmerne har da også udsigt til, at ekspertisen kan bevares i foreningen i mange år endnu.

“Arbejdet med ES har min store interesse, og så længe at medlemmerne er tilfredse, er det belønningen i sig selv,” understreger Dan Banja.

 

Relaterede artikler:

Fejrer 70 år med erhvervsflyvningen

Stort bryllup blandt luftfartens brancheforeninger