Transportminister Ole Birk Olesen var blandt oplægsholderne på konferencen i 2018. (Foto fra Twitter)

Luftfartsbranchen skal tale med én stemme

Luftfartsbranchen er nødt til at stå sammen og fremlægge konkrete problemer og løsningsforslag over for politikerne. Sådan lød konklusionen på stor luftfartskonference på Christiansborg.

Luftfartsbranchen i Danmark er nødt til at stå mere sammen og formulere deres ønsker og krav til politikerne mere præcist. Det var en af konklusionerne på en stor konference om luftfart, som Erhvervsflyvningens Sammenslutning stod for på Christiansborg onsdag den 28. november.

Her debatterede et bredt udvalg af branchefolk luftfartens udfordringer og muligheder i Danmark – heriblandt den regionale luftfarts betydning, manglen på piloter og dansk luftfarts fremtid.

I konferencen deltog en lang række branchefolk samt enkelte politikere – heriblandt tidligere transportminister Hans Christian Schmidt fra Venstre og transportordfører Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti. Endvidere leverede transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance et kort oplæg.

Tre store udfordringer
Formanden for brancheforeningen Dansk Luftfart, Michael Svane, ridsede i sit indlæg luftfartens tre største udfordringer op: Klima, EU’s regler om passagerrettigheder og infrastrukturen i Danmark.

”Klimabelastningen er den helt store udfordring for luftfarten. Hvis vi ikke kan give et samlet bud på, hvordan vi kan håndtere klimaudfordringen, så er der andre, der tager beslutningen. Vi er nødt til at komme med et begavet bud på den udfordring, hvis vi vil undgå en flyskat,” sagde Michael Svane.

På konferencen var der bred enighed blandt både branchefolk og politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om, at en flyskat ikke er svaret på klimaudfordringen. Flere branchefolk pegede på, at Danmark i stedet bør gå i spidsen for at udvikle klimavenligt biobrændstof til fly.

Særlige regler for luftfarten
EU-reglerne om passagerernes ret til kompensation ved aflysninger og forsinkelser – EU-forordning 261 – er en anden udfordring, som de seneste år har haft store økonomiske konsekvenser for flyselskaberne.

Ifølge Jesper Rungholm fra Danish Air Transport (DAT) koster det DAT to-tre millioner kroner i kompensation til passagererne, indkvartering, forplejning mv., hvis selskabets Airbus A320-fly med plads til 180 passagerer bliver aflyst som følge af en teknisk fejl eller lignende.

”Hvis en bus eller en færge bliver aflyst, får passagererne ikke noget som helst, og hos DSB kan man blot få en del af billetprisen tilbage. Men i luftfart gælder der helt andre regler,” sagde Jesper Rungholm.

Han påpegede samtidigt, at reglerne om kompensation også kan gå ud over sikkerheden i luftfart. DAT-direktøren fortalte om to konkrete tilfælde, som han havde kendskab til, hvor europæiske flyselskaber havde fløjet retur med fly, som krævede inspektion (i det ene tilfælde efter en hård landing), men hvor kaptajnen havde valgt at flyve alligevel. Ifølge Jesper Rungholm fordi, selskabet ville undgå at betale kompensation til passagererne.

Michael Svane fra Dansk Luftfart fastslog, at EU-reglerne i dag udelukkende styres af forbrugerhensyn, mens der ikke tages hensyn til flyselskaberne.

”Reglerne har givet en hel industri af mellemmænd, der lever højt på et regelsæt, som er stukket helt af og ikke er gennemskueligt. Det er vi nødt til at få ændret,” sagde Michael Svane.

Minister: Passagererne skal have kompensation
Transportminister Ole Birk Olesen fastslog i spørgeseancen efter sit indlæg, at der bør være en kompensation til passagerer, som ikke får den rejse, de har bestilt og købt.

”Men jeg har hørt mange fra branchen sige, at ordningen er dyr og uhensigtsmæssig. Vi skal hele tiden holde øje med, at der er en balance i tingene,” sagde Ole Birk Olesen.

Michael Svane opfordrede afslutningsvis luftfartsbranchen til at tale med én stemme for at blive hørt hos politikerne, mens Hans Christian Schmidt påpegede, at man for at komme igennem med sine synspunkter over for politikere og ministre er nødt til at fremlægge de konkrete problemstillinger samt løsningerne på dem klart og præcist.

Relaterede artikler:

Storstilet forskningsprojekt om dansk luftfart

Dansk luftfart samlet til konference om pilotuddannelse

Norwegian-fingeraftryk på luftfartsstrategi