Lufthansa-piloter klar til at give indrømmelser

De tyske Lufthansa-piloter i fagforeningen VC er nu klar til at sætte sig til forhandlingsbordet igen. Piloterne har tilbudt en samlet pakke til en værdi af 400 mio. euro, som Lufthansas ledelse skal tage stilling til.

En langvarig konflikt mellem Lufthansa-piloterne organiseret i fagforeningen Vereinigung Cockpit (VC) og Lufthansas ledelse kan måske snart finde sin afslutning.

Punktstrejker har kostet 12 strejkedage i løbet af de seneste 15 måneder og har i flere tilfælde trukket store veksler på det renommé, som Lufthansa har haft i markedet.

Nu har fagforeningen VC fremsat et forslag til et løsningsmodel, som man håber, at Lufthansa vil acceptere. Det er en samlet pakke, der ifølge VC indeholder tilbud Lufthansa-ledelsen til en værdi af 400 mio. euro, hvilket svarer til tre mia. danske kroner.

I udspillet fra VC ønsker man at hæve den gennemsnitlige pensionsalder fra de nuværende 58 til 60.

Samtidig vil piloterne gerne understøtte det nye langdistanceprojekt kaldet JUMP! ved at tilbyde at sænke omkostningerne i cockpittet med 20 procent på de tilbudte strækninger. Til gengæld skal indleje af fremmede operatører på wetlease-basis holdes på maksimalt 1,5 procent af samtlige operationer.

Ønsker jobgaranti
I udspillet indgår også, at VC er klar til at lade medlemmerne i midlertidige produktivitetsfremmende tiltag på trods af det faktum, at Lufthansa mangler piloter.

“VC giver Lufthansas ledelse en omfattende pakke til en værdi af over 400 mio. euro, og så imødekommer vi i mange tilfælde arbejdsgiverens krav. Til gengæld for dette betydelige skridt vil VC bede om, at Lufthansa garanterer jobmuligheder for alle medarbejdere i Tyskland hos Lufthansas piloter og straks stopper forberedelserne til udflagning af cockpitarbejdspladser,“ siger Markus Wahl, der er talsmand for Vereinigung Cockpit.

Til kravet hører også, at de 900 unge piloter, der er på vej ind i selskabet, skal indplaceres under de nugældende overenskomster.

VC hæfter sig ved, at Lufthansas ledelse havde givet en frist til den 1. september for drøftelser om et “partnerskab for vækst og beskæftigelse“.

“Det har vi næsten fem uger til at gennemføre, og vi er overbeviste om, at vi i denne periode kan komme til rimelige løsninger med ærlig indsats og vilje fra begge parter. Vi er til enhver tid klar til at sætte os ned og starte drøftelserne,“ siger VC-talsmanden.