Mere shopping og flere nye ruter giver pote i CPH

Flere passagerer og butikker var med til at sikre Københavns Lufthavn et solidt 2012-regnskab.

På trods af at lufthavnens tredjestørste luftfartsselskab gik konkurs i løbet af året, så kom Københavns Lufthavne A/S ud af 2012 med et resultat på bundlinjen, som ejerkredsen af canadiske skolelærere, en australsk kapitalfond og den Danske Stat kan være rigtig godt tilfreds med.

Omsætningen steg med 5,1 procent til lidt over 3,5 mia. kroner, hvilket skyldes stigningen i passagertallet samt et øget forbrug pr. passager i lufthavnens shoppingcenter. Det gav et resultat efter skat på 1,615 mia. kroner. På papiret et meget højt tal sammenlignet med 2011-resultatet på 756 mio. kroner.

Men med til historien hører, at Københavns Lufthavne i fjerde kvartal 2012 frasolgte sin ejerandel på 49 procent i NIAL Group Ltd. (NIAL), England, som er moderselskab til Newcastle International Airport. Den regnskabsmæssige gevinst før skat udgjorde 759,1 mio. kroner. Og trækker man den gevinst fra, så ender man med et resultat på 863,3 mio. kroner efter skat. Det er en fremgang på 11,3 procent i forhold til året før.

Tidligere på måneden kunne Københavns Lufthavne berette hvordan passagertallet i hovedlufthavnen Kastrup på Amager var steget til 23,3 mio. passagerer, på trods af Cimber Sterlings konkurs i maj og flere andre europæiske luftfartskonkurser i løbet af året. Faktisk blev Københavns Lufthavn i 2012 forbundet med hele 23 nye destinationer, som ikke havde direkte forbindelse til København i forvejen.

Desuden gav Cimber Sterlings konkurs mere trafik på visse af selskabets ruter, da flere konkurrenter gjorde deres indtog på de samme ruter og skabte øget konkurrence. Passagervæksten betød, at de såkaldt aeronautiske indtægter steg med 5,2 procent til mere end 1,9 mia. kroner.

Udsolgt i shoppingcenter
De ikke-aeronautiske indtægter fra lufthavnens endeløse række af butikker, Hotel Hilton Copenhagen Airport og parkeringshusene steg med 5,3 procent til over 1,56 mia. kroner. Fremgangen er primært drevet af en stigende omsætning i shoppingcentret, hvilket hovedsagligt skyldes stigende passagertal og øget forbrug pr. passager, samt effekten af at hele forretningsarealet var udlejet i hele 2012.

Københavns Lufthavn investerede i 2012 mere end 1 mia. kroner i nye anlægsprojekter. De største investeringer omfattede blandt andet større ændringer i check-in området i Terminal 2, optimering og udbygning af bagageanlægget, udvidelse af Finger C’s ankomstkapacitet, vedligeholdelse af anlæg, herunder anlægsarbejde på baner og rulleveje samt it-systemer.

De omfattende om- og udbygninger, CPH har sat i gang i 2012, skal bane vejen for fortsat interkontinental vækst. Investeringerne er en del af World Class Hub strategien, der blandt andet handler om at øge Københavns Lufthavns kapacitet til 30 mio. passagerer årligt.