Negativ yield-udvikling i Norden i 2011

Danske Markets konkluderer i en mini-analyse af SAS-aktien, at yield-presset vil forstærkes i 2011. Bankens analytikere har beregnet, at den samlede efterspørgsel i det nordiske luftfartsmarked vil vokse med 3,3 mio. passagerer i 2011, men den udbudte kapacitet vil stige med omkring 5,5 mio. passagerer.

På baggrund af den seneste periodemeddelse fra lavprisflyselskabet Norwegian har Danske Markets, der bl.a. beskæftiger sig med aktieanalyse, udsendt en frisk mini-analyse omkring SAS-aktien og det nordiske luftfartsmarked.

Danske Markets har en anbefaling på SAS, der hedder “sælg“ med et kursmål på 18,00 mod en aktuel kurs på 25,80. Dermed vurderer Danske Markets aktiens værdinæsten 30 % lavere end den aktuelle kursværdi.

I mini-analysen hæfter man sig ved, at efterspørgslen i markedet forventes at stige med 4 – 6 % i løbet af 2011. Men til gengæld melder mangeaf de nordiske selskaber om kapacitetsøgninger, der er væsentligt større. Norwegian forventer en kapacitetsvækst på ca. 20 %, mens Finnair regner med omkring halvdelen.

Sammenholdt med udmeldinger fra de øvrige luftfartsselskaber tyder noget på en kapacitetsøgning i omegnen af 5,5 mio. passagerer.Stillet overfor en markedsforventing om en efterspørgselsvækst på 3,3 mio. passagerer er det tydeligt, at der endnu engang vil være overkapacitet i markedet.

Og da prisdannelsen på flybilletter sker efter det friemarkedsprincip om udbud og efterspørgsel, vil det betyde, at priserne på flybilletter vil falde. Det vil naturligvis være til glæde for forbrugerne, men til klar ugunst for luftfartsselskaberne, der kan se “yielden“ komme under stadig større pres.

Danske Markets skriver afsluttende, at den negative markedsvurdering for 2011 er på linie med en ny beregning fra luftfartsselskabernes sammenslutning IATA, der vurderer at indtjeningen i luftfartsindustrien vil falde med omkring 40 % i 2011 i forhold til 2010. Her angives som årsagogså, at efterspørgslen er ved at flade ud, mens den udbudte kapacitet stadig øges betydeligt.

Foto: Den stigende konkurrence mellem SAS og Norwegian vil sætte billetpriserne under pres i 2011.