Ny rejsegarantilov vedtages den 16. april

Efter mere end fire års tovtrækkeri er der udsigt til at en ny rejsegarantilov bliver en realitet. Dermed kommer konkursdækningen også til at omfatte udenlandske flyselskaber.

Vejen ser nu ud til at være banet for Folketingets vedtagelse af en ny rejsegarantilov, der giver flypassagerne konkursdækning. Samtidig baserer den sig på bidrag fra alle flyselskaber, der sælger billetter i Danmark, og ikke kun dem, der er hjemmehørende i Danmark.

Den 16. april forventes Folketinget at kunne vedtage L67 efter mere end fire års ihærdigt diskussionsarbejde om den rette opsætning af en konkurssikring.

Skævvred konkurrencen
I kølvandet på Sterlings konkurs i oktober 2008 vedtog Folketinget i 2010 en udvidelse af rejsegarantiordningen. Intentionen med loven var at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med ferierejser, således at rejsegarantiordningen også skulle omfatte individuelle flyrejser.

Der var dog tale om en dansk særordning, der skævvred konkurrencen, idet en række ikke-danske luftfartsselskaber ikke er omfattet af ordningen, selvom de sælger mange tusinde flybilletter i Danmark hvert år. Det afskærer mange danske forbrugere muligheden for at tilkøbe konkursdækning, og forbrugerbeskyttelsen har således ikke det niveau, som det var tiltænkt, da ordningen blev vedtaget.

Derfor har flere brancheorganisationer stort set siden lovens ikrafttræden i 2010 påpeget det meget uheldige i en national særordning. Ikke mindst efter at en dom i Østre Landsret i 2012 slog fast, at ordningen alene omfatter flyselskaber med fysiske salgskontorer i Danmark.

Bidrag på to kroner
Efter lang tids tovtrækkeri mellem Erhvervsministeriet og rejsebranchen samt mellem rejsebureauer, forbrugerinteresser og flyselskaber er det lykkedes at finde en løsning, som alle kan acceptere.

Det nye forslag lægger op til, at alle rejsende, der har en hjemrejsebillet til en dansk lufthavn, bliver transporteret hjem på Rejsegarantifondens regning, hvis deres flyselskab går konkurs under rejsen. Hjemrejsen vil så vidt muligt ske på den oprindeligt fastsatte dato eller tæt på denne. Ordningen hjælper først og fremmest de rejsende som strander i udlandet på grund af en flykonkurs. Hvis der er tilstrækkelige midler i fonden dækkes også hele eller dele af forudbetalinger for rejser, der endnu ikke er påbegyndt, dog med en selvrisiko på ca. 1.000 kroner.

Ordningen finansieres via et passagerbidrag på 2 kroner pr. afrejst passager fra en dansk lufthavn.

”Selv om luftfartbranchen helst så nationale særordninger afskaffet, er der også erkendelse af det brede politiske ønske om at bevare en vis dækning på området. I det lys er den foreslåede løsning at foretrække. Selv om der skal opkræves en mindre afgift per afrejsende passager for at opbygge en fond, betyder forslaget også, at luftfartsselskabernes store administrative og økonomiske byrder vedrørende Rejsegarantifonden lettes betragteligt,” lyder vurdering fra Brancheforeningen Dansk Luftfart.