Christiansborg (Foto: Henrik Sørensen)

Nyt forslag til konkursforsikring stemt ned

Enhedslisten fremlagde i går et nyt lovforslag til konkursdækning ved flyselskabers konkurs. Trods bred enighed om, at forslaget er en sympatisk idé, blev det fundet utilstrækkeligt.

Tirsdag eftermiddag fremlagde Enhedslisten et nyt beslutningsforslag i Folketinget til, hvordan forbrugerne kan beskyttes ved fremtidige konkurser blandt flyselskaber. Forslaget gik på, at alle flyselskaber med ruter fra Danmark skulle være medlem af Rejsegarantifonden. Dermed var hensigten med forslaget, at alle flyrejsende til og fra Danmark skulle være sikret ved en eventuel konkurs.

Ifølge Enhedslistens forbruger- og transportordfører, Henning Hyllested, har det været nødvendigt at foreslå denne opstramning af den nuværende lovgivning på området. Den hidtidige ordning har ikke været god nok, hvilket også bliver bekræftet i den evalueringsrapport, som Vækst- og Erhvervsministeriet netop har udgivet.

Henning Hyllested fremhævede, at det godt nok har været obligatorisk for flyselskaberne med salgskontor i Danmark at tilbyde en konkurssikring, men det har været frivilligt for de rejsende, om de har villet tegne en forsikring. Desuden har tilvalget af en konkursforsikring ofte været svær at komme til, hvilket afspejles i, at kun 125.000 rejsende – ud af 11 mio. passagerer – havde tegnet en konkursforsikring i 2011.

Ved Cimber Sterlings konkurs var seks procent af kunderne dækket af en konkursforsikring.

Sympatisk forslag, men nej
Ved fremlæggelsen af forslaget i Folketinget blev der udtrykt sympati og forståelse fra de fremmødte ordførere for Enhedslistens forslag, men her stoppede støtten imidlertid også.

Forslaget, som gik på, at flyselskaberne skal opkræve fem kroner per billet, som indbetales til Rejsegarantifonden, ville ifølge Enhedslisten kunne sikre 55 mio. kroner om året – anslået ud fra antallet af rejsende fra danske lufthavne i 2011.

Den første til at kommentere på Enhedslistens forslag tirsdag eftermiddag var erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen.

”Jeg er meget enig med forslagsstillerne i, at det vil være optimalt med en ordning, som omfatter alle flyselskaber. Som det ser ud i dag, er selv store flyselskaber, som sælger mange billetter til danske forbrugere over nettet, ikke nødvendigvis omfattet, men jeg er ikke enig i, at yderligere dansk særlovgivning er vejen frem,” sagde erhvervs- og vækstministeren.

Annette Vilhelmsen påpegede blandt andet, at forslaget af flere grunde kunne ende ud med ikke at blive en reel forbrugerbeskyttelse. Et krav om garantistillelse vil nemlig med Enhedslistens forslag være svær at sikre. Ifølge erhvervs- og vækstministeren skyldes dette blandt andet, at det i praksis er vanskeligt at håndhæve dansk lovgivning i udlandet.

Konkurrenceforvridende forslag
Det er ikke kun erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen samt de andre partiers ordførere ved gårsdagens fremlæggelse af lovforslaget, som rejser tvivl ved den model, som Enhedslisten har fremlagt.

En tilsvarende model med at opkræve fem kroner per rejsende med det formål at sikre alle blev allerede i september 2012 fremlagt af Danmarks Rejsebureau Forening. Dengang sagde chefkonsulent Per Henriksen fra brancheorganisationen Dansk Luftfart:

”Det ser meget tillokkende ud, men i realiteten skaber det endnu større problemer. En generel afgift vil også indbefatte forretningsrejsende, som ofte er dækket af andre ordninger. Det vil samtidig kraftigt forøge Rejsegarantifondens dækningsbehov, hvis den skal kunne tage sig af alle typer flyrejsende, som bliver ramt ved en konkurs.”

I forbindelse med Enhedslistens forslag siger Per Henriksen til CHECK-IN.dk, at Enhedslistens forslag slet ikke tager stilling til alle følgevirkningerne.

”Forslaget tager ikke stilling til, hvordan en konkurs skal dækkes, indtil der er samlet nok penge sammen i fonden til at dække store konkurser. Hvis man forestiller sig, at der skal samles en halv milliard, vil det tage næsten ti år før der er nok penge,” pointerer Per Henriksen med henvisning til, at en stor konkurs sagtens kan beløbe sig til den størrelsesorden.

Forslag kan jage lavprisselskaber på flugt
Det er især de flyselskaber, der har mange ruter fra Danmark, som ville kunne risikere at skulle spytte mange penge i kassen, hvis Enhedslistens forslag i dets nuværende form blev en realitet.

Ifølge Annette Vilhelmsen kan dette især få lavprisselskaberne til at søge mod nordtyske og sydsvenske lufthavne i stedet for de danske. Den udvikling frygter Enhedslistens forbruger- og transportordfører, Henning Hyllested, dog ikke. Han mener i stedet, at konkursdækningen vil blive et attraktivt parameter, som vil få flyselskaberne og ikke mindst de rejsende til at vælge danske lufthavne til.

Enhedslisten forslag blev trods kritik i Folketinget optaget til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.