Pendlere usikre på effekt af forbedringer

Den nordjyske pendlerklub SK-AAL tager positivt imod Københavns Lufthavns forslag til serviceforbedringer for indenrigsrejsende. Pendlerklubbens formand er dog skeptisk over for effekten af tiltaget.

Ovenpå massiv kritik af fra pendlere og andre hyppigt indenrigsrejsende efter flytningen af indenrigsbetjeningen fra Terminal 1 til T2 og T3 i Københavns Lufthavn, valgte lufthavnen i fredags at imødekomme kritikken.

På et pressemøde i Aalborg Lufthavn præsenterede kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen fra CPH seks nye tiltag, der vil træde i kraft fra i dag.

De seks tiltag er:

  • Ekstra bemanding
  • Topendlerspor
  • Ekstra opmærksomhed på ventende passagerer
  • Klippekort til CPH Express
  • Øget information om ventetid
  • Evalueringsprogram for pendlere og rejsende

Vores mål er, at alle rejsende er tilfredse. Derfor er vi kede af, at mange pendlere er frustrerede og oplever, at sammenlægningen gør, at deres hverdag ikke fungerer. Det går vi nu i gang med, at rette op på. Københavns Lufthavn spiller en stor rolle i mange menneskers hverdag. Det har stor betydning, om pendleren skal bruge 2 eller 2½ time på at komme til og fra arbejde og vi ved, at en let og effektiv rejse i dag, gør det muligt at bo i Aalborg og arbejde i København. Sådan skal det blive ved med at være,” hedder det i den pressemeddelelse, som Københavns Lufthavn udsendte efter pressemødet i det nordjyske.

Usikre på effekten
Pendlerklubben SK-AAL, der repræsenterer godt 120 pendlere mellem Aalborg og København, var tidligt ude med kritik af sammenlægning af sikkerhedskontrollen, som de mener giver op til tre gange så lang ventetid i forhold til tidligere. Formand Henriette von Platen har, sammen med dele af foreningens bestyrelse, været til kontaktmøder med Københavns Lufthavn omkring problemstillingen.

”Vi er glade for, at lufthavnen nu imødekommer den store problemstilling for vores medlemmer. Vi er spændte på udfaldet, men vi er også usikre på effekten af de seks tiltag, som lufthavnen har præsenteret” siger Henriette von Platen til CHECK-IN.dk.

Blandt punkterne stiller hun spørgsmålstegn ved, hvordan lufthavnen vil definere rejsende der skal tilbydes plads i de to pendlerspor.

”I serviceaftalen lufthavnen havde med luftfartsselskaberne i den gamle Terminal 1, var målet 85% indenfor 5 minutters kø. I den nye er målet 90% indenfor 15 minutter. Når vi samtidig ved, at prisen lufthavnen tager per indenrigspassager vil blive fordoblet over det næste år, så ligner det for os, en dobbelt pris for en tre gange så dårlig tjeneste. Men vi er positive og spændt på, hvordan tiltagspunkterne vil udmønte sig i praksis,” siger Henriette Von Platen.

Pendlerklubben er ligeledes inviteret til, at deltage i det evalueringsprogram, som lufthavnen vil iværksætte og som skal evalueres i januar 2016.

indenrigsprogrammet fra CPH
Ekstra bemanding Københavns Lufthavn øger fra mandag d. 11. maj bemandingen i sikkerhedskontrollen, hvilket betyder at yderligere ét spor vil være åbent fra kl. 5 om morgenen til 21 om aftenen, og derudover ét spor fra kl. 13 til 21. Med den ekstra bemanding af de to spor forventer lufthavnen at reducere ventetiden for pendlerne med op til 30 procent.
Topendlerspor Københavns Lufthavn tester fra mandag d. 11. maj i hverdagene en ordning med to pendlerspor, hvor den hyppige rejsende kan forberede sig på sikkerhedstjekket med andre erfarne rejsende.
Ekstra opmærksomhed på ventende passagerer Københavns Lufthavn indsætter servicemedarbejdere fra mandag d. 11 maj ved tilgangen til security. Servicemedarbejderne vil informere om ventetider og hjælpe forsinkede foran i køen, hvis de er i risiko for ikke at nå deres fly.
Klippekort til CPH Express Københavns Lufthavn arbejder på at give flyselskaberne mulighed for at sælge klippekort til fast track-sporet CPH Express. Det betyder, at pendlerne kan springe køen over, hvis køen er for lang, mod et klip på klippekortet. Den valgmulighed er ikke til stede i dag.
Øget information om ventetid Københavns Lufthavn vil opdatere sin app, så passagerer med app’en bliver orienteret om ekstraordinær ventetid i sikkerhedskontrollen.
Evalueringsprogram for pendlere og rejsende Københavns Lufthavn igangsætter et større evalueringsprogram i dialog med pendlerforeninger, rejsende og erhvervsfolk fra alle fem regioner. Med programmet ønsker Københavns Lufthavn at få brugernes input til, hvordan lufthavnen kan sikre pendlerne en endnu bedre rejseoplevelse og service nu og i årene fremover.

I januar 2016 vil Københavns Lufthavn bruge input fra de rejsendes evalueringer til at optimere og justere med evt. yderligere tiltag. Samtidig vil Københavns Lufthavn orientere Folketingets trafikordførere om resultaterne og fortsætte den tætte dialog med pendlerforeningerne.

Note fra CHECK-IN.dk’s redaktion: Journalisten der har skrevet denne artikel er, og har været, medlem af SK-AAL i en årrække. Journalisten er ikke en del af foreningens bestyrelse og har heller ikke deltaget i interne diskussioner omkring kø i sikkerhedskontrollen, eller foreningens møder med Københavns Lufthavn.