Gert Foged Brask (privatfoto)

Presset luftfartsiværksætter i nyt projekt

Arctic Airways er navnet på endnu et projekt fra Gert Brask, der i november i al hast måtte forlade det kuldsejlede hollandske flyselskab Denim Air.

Et nyt flyselskab er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen. Selskabet hedder Arctic Airways og har luftfartsiværksætteren Gert Brask som administrerende direktør. Ifølge registreringsoplysningerne er selskabet formål “at drive virksomhed med ruteflyvning med passagerer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.”

Gert Brask står bag flere kuldsejlede luftfartsaktiviteter, hvor det hollandske ACMI-selskab Denim Air var det seneste projekt. Denim Air er for nylig ved en hollandsk ret blevet erklæret konkurs, efter at Gert Brask i al hast forlod selskabet og dets kreditorer i november måned sidste år.

Arctic Airways er stiftet den 6. januar 2017 og har Brask Invest Holding ApS som ejer. Men Gert Brask hævder, at han blot er ansat som direktør og intet har at gøre med ejerskabet.

“Jeg er blot ansat i selskabet, men det er andre ejere, der står bag,” lyder det fra Gert Brask.

Ved et opslag i Erhvervsstyrelsens register viser det sig dog, at Brask Invest Holding er ejet af Gert Brasks to døtre på samme adresse i Randers, hvor Gert Brask også har sin hjemadresse. Men Gert Brask fastslår samtidig, at der også er “udenlandske investorer” bag Arctic Airways.

Ville undgå erstatningskrav
Lige nu sunder Gert Brask sig ovenpå sit luftfartseventyr i Holland, hvor hans danske selskab Sky Greenland var ejer af Denim Air. Selskabet har nu skiftet navn til Denim Air mass lease ApS og er under tvangsopløsning, da det ikke er muligt for Gert Brask at aflevere et årsregnskab.

“Sky Greenland ejede Denim Air, så vi kan ikke aflevere et regnskab før vi har fået det hele på plads i forbindelse med konkursen,” siger Gert Brask til CHECK-IN.dk.

Årsagen til konkursen var, at Denim Air havde leaset et Fokker F-100 fly fra det hollandske selskab MassLease, der pludselig gjorde arrest i flyet, da der manglede en betaling på 12.000 dollars, hvilket svarede til 84.000 danske kroner.

“Beløbet var til forfald om fredagen, og MassLease tog arrest i flyet om lørdagen før der var forfald,” hævder Gert Brask.

Uden et fly til rådighed kunne Denim Air ikke opfylde en kontrakt for Air France-datterselskabet HOP!, som flyet var beskæftiget for på det tidspunkt, at konkursbegæringen blev indgivet.

“Jeg valgte selv at erklære selskabet konkurs for at undgå, at Air France kom med et stort erstatningskrav, da vi ikke kunne opfylde kontrakten.”

Kurator vil undersøge pengestrømme
I Holland har Gert Brask efterladt sig vrede kreditorer og tidligere ansatte efter sin hastige exit. Ifølge kilder tæt på det hollandske flyselskab forsøgte Gert Brask angiveligt før sin forsvinden at sælge aktiver i selskabet i form af driftstilladelsen på betingelse af, at han ikke skulle holdes ansvarlig for de handlinger, som han havde foretaget som ejer og direktør. Det lykkedes dog ikke at gennemføre et salg på de betingelser.

Boet efter Denim Air har et krav mod Gert Brask og SkyGreenland, idet der er blevet bestilt flyvninger fra SkyGreeland, der angiveligt aldrig skulle være betalt.

“Kuratoren er i gang med at undersøge pengestrømmene mellem Denim Air og SkyGreenland samt de dubiøse transaktioner, der har fundet sted gennem et helt år,” siger en kilde til CHECK-IN.dk, hvis navn og identitet er redaktionen bekendt.

“Det kan kuratoren bare gøre, for jeg har ikke noget at skjule. Der er ikke bestilt nogen flyvninger via Sky Greenland, men i stedet puttede vi penge i Denim Air,” understreger Gert Brask.

Gert Brask har en række konkurser og tvangsopløsninger bag sig fra virksomheder, som han tidligere har ejet.

 

Relaterede artikler:

Denim Air har mistet sin driftstilladelse

Brask-selskab i kamp om fly

Sky Greenland overtager Denim Air

Greenland Express opgiver at komme i luften

Fra bjælkehuse til flyselskab