Primera Air taber højesteretssager

Primera Air taber to sager i Højesteret om erstatninger ved flyforsinkelser. Afgørelserne kan få stor betydning for andre flyselskaber.

Højesteret valgte mandag middag at stadfæste Landsrettens afgørelser i to principielle sager om erstatning ved flyforsinkelser. Det var flyselskabet Primera Air, der var den ene part i sagen. De mente ikke, at de i to konkrete sager med forsinkede flyvninger skulle betale de erstatninger, som passagererne normalt er berettigede til i forbindelse med forsinkelser over tre timer.

Men det skal de, afgjorde Højesteret i de to sager, som kan få afgørende betydning for hvordan sager om flyforsinkelser generelt bliver behandlet fremover og i givet fald koste danske flyselskaber millioner af kroner.

Tiltrækker sig opmærksomhed
I første omgang får afgørelserne betydning for ikke mindre end 2.000 lignende sager, som har afventet udfaldet i Højesteret.

Det er dog ikke kun herhjemme, at afgørelserne tiltrækker sig opmærksomhed. Da de handler om fortolkningen af EU-forordning 261 om kompensation til flyrejsende, så vil en dansk højesteretsdom kunne bruges som argumentation i lignende retssager i de andre 27 EU-lande.

Kunne ikke lette
I den ene sag skulle to personer i 2013 rejse med Primera Air fra Billund Lufthavn til Chania Lufthavn på Kreta. På grund af en teknisk fejl ved to kontakter, som viser stillingen af flyets flaps på vingerne, kunne flyet ikke lette. Det lykkedes ikke flyselskabet at chartre et erstatningsfly, men flyet blev repareret, og ankom til Chania 9 timer og 46 minutter senere end planlagt.

Højesteret fandt, at den tekniske fejl ikke kunne anses for en ”usædvanlig omstændighed”. Under disse omstændigheder var Primera Air ikke fritaget for at betale kompensation til passagererne.

Måtte blive på jorden
I den anden sag skulle 10 passagerer i 2013 være rejst med et fly fra Københavns Lufthavn. Aftenen forinden var der imidlertid blevet konstateret en brændstoflækage på det fly, der skulle have befløjet ruten, og det blev besluttet, at flyet måtte blive på jorden på grund af fejlen. Flyselskabet besluttede, at et andet af selskabets fly skulle overtage flyvningen på ruten, og erstatningsflyet landede først i Varna Lufthavn 10 timer og 58 minutter senere end den planlagte ankomst.

Forsinkelsen var forårsaget af en teknisk fejl i form af en utæthed ved dækslet til brændstoftanken på undersiden af vingen, som medførte lækage af brændstof. Højesteret fandt, at fejlen måtte anses for opstået i forbindelse med Primera Airs sædvanlige drift, og at udbedring af fejlen ikke lå uden for Primera Airs faktiske kontrol.

Der var ikke tale om en skjult fabrikationsmangel i den forstand, hvori dette begreb anvendes af EU-Domstolen. Forsinkelsen kunne derfor ikke tilskrives ”usædvanlige omstændigheder”, og Primera Air var derfor ikke fritaget for at betale kompensation til passagererne.