Principiel sag om kompensation for Højesteret i dag

En sag mellem Primera Air og 18 flypassager om kompensation ved flyforsinkelse kommer for Højesteret i dag. Afgørelsen kan få stor betydning for dansk luftfart.

Store dele af den danske luftfartsbranche vil i dag have øjnene og tankerne rettet mod Højesteret i Prins Jørgens Gaard ved siden af Christiansborg Slot i det indre København. Retten skal nemlig i dag behandle fire sager, som kan få afgørende betydning for danske passagerflyselskaber og danske flyrejsende samt de firmaer, som lever af at skaffe de flyrejsende kompensation ved forsinkelser, aflysninger og lignende.

Sagernes udfald kan få betydning for ikke mindre end 2.000 lignende sager og i givet fald koste danske flyselskaber millioner af kroner.

Vandt i Landsretten
Det er dog ikke kun herhjemme, at retssagerne tiltrækker sig opmærksomhed. Da de handler om fortolkningen af EU-forordning 261 om kompensation til flyrejsende, så vil en dansk højesteretsdom kunne bruges som argumentation i lignende retssager i de andre 27 EU-lande.

Konkret står striden mellem flyselskabet Primera Air på den ene side og 18 flypassagerer på den anden side, som til sammen har anlagt fire sager om krav på kompensation i forbindelse med fire konkrete flyforsinkelser. Flypassagererne har vundet i både byretten og landsretten.

Skade på cargodør
I tre af sagerne var forsinkelserne begrundet med tekniske fejl i form af fejl ved flyets sensorer, som måler trykket i kabinen, lækage i flyets brændstofpumpe og fejl ved flyets såkaldte PSEU-system, som fortæller om positionen af flaps og døre. I den fjerde sag skyldtes forsinkelsen en skade på flyets cargodør forårsaget af en handlingagent, der på vegne Primera Air foretog lastning af flyet.

Landsretten fandt, at fejlene i de tre første sager ikke var af en sådan karakter, at de afledte forsinkelser skyldtes usædvanlige omstændigheder, således som begrebet beskrives i forordning 261 og fortolkes af EU-Domstolen. I den fjerde sag med påkørsel af flyet fandt landsretten på tilsvarende vis, at skaden ikke var af en sådan karakter, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder.

Nyde påskevejret
Højesteret forventes at afsige dom i sagen i slutningen af marts eller starten af april. Så efter dagens domsforhandlinger kan store dele af den danske luftfartsbranche ikke gøre andet end at vente i spænding og nyde påskevejret.