Problemer med dampe i Lufthansa-fly

Den tyske havarikommission undersøger i øjeblikket, hvorfor flere medlemmer af flypersonalet blev syge på tre flyvninger i træk med samme A340-fly fra Lufthansa.

I tysk luftfart har der gennem en længere periode været en lang række hændelser, hvor personalet er blevet syge af dampe om bord på flyene. Et af de ramte flyselskaber er Lufthansa, der for nylig havde tre flyvninger i træk med samme fly, hvor personalet følte sig utilpasse.

Samtlige tre hændelser opstod med et A340-600 fly med registreringen D-AIHH, der har tilhørt Lufthansa i 12 år.

Den 10. januar påbegyndtes en flyvning med rutenummer LH730 fra München til Hong Kong. Undervejs på flyvningen registrerede personalet, at der tilsyneladende var nogle dampe i flyets kabine. Piloterne tog efterfølgende iltmasker på og fortsatte flyvningen til Hong Kong.

En af piloterne følte sig syg og utilpas efter landingen og blev tilset på et lokalt hospital. Teknikere undersøgte efterfølgende flyet og konkluderede, at APU´en var skyldt i dampen. Der blev skiftet nogle filtre, og teknikerne frigav flyet til returflyvningen.

En APU (Auxiliary Power Unit, red.) er en såkaldt hjælpemotor, der leverer strøm til flyet, luft til aircondition og starthjælp til turbinemotorerne, når flyet står på jorden.

Kabineansatte blev syge
På returflyvningen med rutenummer LH731 den 11. januarfra Hong Kong til München rapporterede flere af de kabineansatte, at de følte sig utilpasse med svimmelhed, hovedpine og irritation i øjne og svælg.

Efter landingen i München blev de pågældende besætningsmedlemmer kørt til medicinske undersøgelser, mens en passager, der også havde følt sig utilpas blev undersøgt af en læge.

Flyet blev efterfølgende på jorden i 16 timer, inden det atter skulle i drift. Ifølge Aviation Herald blev der udskiftet tæpper og andre tekstiler, mens det holdt i hangar. Besætningen på den kommende flyvning blev informeret om, at de skulle være opmærksomme på, at der kunne forekomme lugt af plastic på den første del af flyvningen som følge af de nye tekstiler.

Den tredje flyvning i træk med det selvsamme fly gik fra München til Dubai som rutenummer LH638 den 11. januar.

Her blev der også konstateret dampe undervejs, og piloterne valgte da også at iføre sig iltmaskerne kort før landingen i Dubai. En af piloterne fik efterfølgende lægebehandling efter hjemkomsten til München og blev sidenhen sygemeldt.

BFU: Flyvesikkerhed ikke påvirket
Den tyske havarikommission, BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, red.) er af den opfattelse, at antallet af indrapporterede hændelser med dampe, røg og lugtgener i flykabinerne har været stigende.

Derfor er der blevet iværksat en undersøgelse af samtlige indrapporteringer mellem 2006 og 2013, og en rapport om disse er netop blevet offentliggjort af BFU.

Undersøgelsen viser i alt 845 sager, hvoraf 663 kunne henføres til problemer med luften i flykabinerne. I alt 460 sager blev karakteriseret som hændelser med dampe og lugtgener i kabinen, mens der var 188 sager med egentlig røgudvikling. De sidste 15 sager havde ikke noget at gøre med hverken lugt- eller røggener, men var egentlige tilfælde med sygdom af andre årsager.

Hovedparten af årsagen til de mange hændelser har været fejl i de elektriske systemer, mens der også er en række tilfælde, hvor kabineluften er blevet forurenet med dampe fra olie og afisningsvæske som følge af en defekt APU. Defekte kaffemaskiner og ovne er også blandt årsagerne, lækage på brændstof- eller hydraulikslanger, samt problemer med overfyldning af olie på motorerne.

BFU konkluderer, at der ikke har været nogen væsentlig reduktion i flysikkerheden i de indrapporterede hændelser, men at dampe forekommer i flyene og at de kan påvirke helbredstilstanden.

På baggrund af den omfattende undersøgelse har BFU udsendt fire anbefalinger til myndighederne, flyselskaber, flyproducenter samt det europæiske flysikkerhedsagentur, EASA.

Der skal være bedre muligheder for at identificere og undgå forurenet kabineluft samtidig med, at indrapporteringsproceduren skal forbedres. Herudover skal flyselskaberne være bedre til at dokumentere kvaliteten af kabineluften, når nye flytyper skal certificeres. Endelig ønsker BFU foretaget et uafhængigt studie af, om der findes en forbindelse mellem langvarige sygdomsforløb og hændelser med dampe i flykabinerne.