Rapport: Stor fare ved tre ud af fire løftekroge

En gennemgang i april 2012 viste, at tre ud af fire løftekroge i Københavns Lufthavns bagagehaller var så fejlbehæftede, at de var til stor fare for medarbejdernes sikkerhed.

Den 9. april sidste år gennemgik arbejdsmiljørepræsentanter ansat i Københavns Lufthavns to store handlingselskaber, SAS Ground Handling og Novia, 182 løftekroge ved transportbåndene i lufthavnens tre bagagehaller.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vurderede at 136 kroge, svarende til 75 procent, var så behæftede med fejl, at de var til stor fare for medarbejdernes sikkerhed. Ved 37 løftekroge, svarende til 20 procent, vurderede arbejdsmiljørepræsentanterne, at der var forhold, der burde kontrolleres nærmere, samt at der er konstateret fejl af arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige problemer.

Kun ved ni løftekroge, svarende til fem procent, konkluderede repræsentanterne, at der ikke kunne konstateres arbejdsmiljømæssige eller sikkerhedsmæssige problemer.

Ved gennemgangen blev der blandt andet kigget på om løftekrogenes stålwire var lange nok til at krogene kunne nå ned til gulvet. 98 af de 182 kroge kunne ikke nå gulvet. Der blev også kigget på om krogene var forsynet med gummifjedre, der skal absorbere stød, når krogen trækkes helt ud eller ryger tilbage. 140 af de 182 løftekroge havde ikke gummifjedre.

Udelukker hinanden
Det er handlingselskabernes medarbejdere, der arbejder i bagagehallerne under lufthavnen og betjener udstyret. Men det er Københavns Lufthavn, der ejer udstyret og er ansvarlig for at det fungerer efter hensigten. Da lufthavnen modtog rapporten gik man i gang med at udbedre fejlene. Men ifølge lufthavnen var en stor del af de forhold, der blev omtalt i rapporten, mere udtryk for ønsker til justeringer end egentlige mangler. Og flere ønsker udelukkede ganske enkelt hinanden.

“Vi er afhængige af at evt. fejl, mangler eller ønsker til justeringer af det installerede udstyr bliver videreformidlet til os fra brugerne. I det pågældende tilfælde, hvor vi modtog en meget grundig redegørelse om løftegrejet i baggagehallen, gjorde vi tre ting,” forklarer lufthavnens pressechef, Søren Hedegaard Nielsen i en mail til CHECK-IN.dk.

”Vi foretog naturligvis en gennemgang af de forskellige forhold i redegørelsen og gik straks efter i gang med at udbedre reelle fejl. Vi kunne dog også konstatere at en stor del af de forhold, redegørelsen omtaler, i højere grad er udtryk for ønsker til justeringer end det er egentlige mangler – i princippet ligesom når kontorfolk som dig og mig har forskellige ønsker til indretningen af vores arbejdsstation. Og her var udfordringen, at en række af disse ønsker simpelthen udelukkede hinanden,” siger Søren Hedegaard Nielsen og fortsætter:

”Dernæst fik vi foretaget en gennemgang af vores udstyr med bistand fra eksterne arbejdsmiljøspecialister, således, at vi fik verificeret, at udstyret var i orden, set i forhold til arbejdsmiljøkravene på området. Sidst, men ikke mindst, tog vi også initiativ til en dialog med handlingselskabernes ledelse og de arbejdsmiljørepræsentanter, der har lavet redegørelsen med henblik på at sikre en fælles opfattelse af problematikkerne. Dette har mundet ud i, at vi nu har et fælles månedligt arbejdsmiljømøde, hvor alle issues adresseres løbende,“ pointerer pressechefen.

Fotograf: Ernst Tobisch/CPH

Læs også:

Smart bagageteknologi skrottet

CPH: Løftegrej bruges ikke

Bagagefolk skyder tilbage på CPH

3F og CPH i strid om bagageanlæg