Rekordresultat for Air Greenland

Salg af gamle fly og indkøb af nye fly var medvirkende til at Air Greenland kom ud af 2012 med et resultat før skat på over 100 mio. kroner. Det er en fremgang på over 40 procent i forhold til året før.

Air Greenland-koncernen opnåede et overskud for 2012 på 106,8 millioner kroner før skat. Det er en fremgang på 42,5 procent i forhold til resultatet i 2011.

En del af forklaringen på det flotte resultat skal findes i en fornyelse af flyflåden, der har ført til færre flytyper og overgang fra Dash-7 til Dash-8 som de primære passagerfly på indenrigsruterne.

Salg af to Dash-7 har medført en engangsindtægt på 16 millioner kroner. Omkostningerne til leasing af Air Greenlands’ Airbus 330 er blevet reduceret ved, at selskabet har accepteret at købe flyet til en aftalt markedspris ved leasingperiodens udløb.

Hurtigere frekvenser
Dash-8 har i 2012 været det primære fly på indenrigstrafikken i Grønland, og maskinen har vist sig som en værdig afløser til Dash-7. Air Greenlands mål er at nedbringe enhedsomkostningen pr. produceret sædekilometer, og hertil har Dash-8 vist sig at være en god investering. For passagererne har det især kunnet mærkes på flere og hurtigere frekvenser.

Der har været en mindre stigning i antal passagerer, og Air Greenland har formået at fastholde sin markedsandel af passagertrafikken. Charterområdet har været præget af en nedgang i aktivitetsniveauet i forhold til 2011, ikke mindst fordi en del mineralefterforskningsselskaber måtte vente længe på en afklaring fra myndighederne af rettigheder og forpligtelser og dermed måtte udskyde deres programmer.

Målene er nået
Det gode resultat skal sikre, at Air Greenland kan foretage fremtidige investeringer for derigennem at udvikle selskabet og holde sig konkurrencedygtige, også indenfor offshore området.

”Vi er tilfredse med resultatet, fordi det viser, at beslutningerne om flådeændringer, konkurrencetilpasning med mere har været rigtige. 2012 var også det sidste år i vores femårige strategiplan, og vi kan konstatere at langt den overvejende del af målene sat i 2007 er nået. Vi har moderniseret vores flyflåde, vi har etableret nye ruter til Island og Canada, vi har ført en aktiv dialog med kunder og samfund og vi er tæt på at være i mål med implementeringen af et nyt distributionssystem, der forbedrer kundernes muligheder og gør os mere synlige internationalt,” siger bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Ejerskabet af Air Greenland er delt mellem Det Grønlandske Selvstyre, Den Danske Stat og SAS. Sidstnævnte har dog i flere år ønsket at udtræde af ejerkredsen.