&more er navnet på Aalborg Lufthavns restaurant

Restaurantdrift løftede omsætningen i Aalborg Lufthavn

Overtagelse af restaurantdriften i Aalborg Lufthavn øgede omsætningen med 22 procent, hvor ikke-aeronautiske aktiviteter udgjorde en tredjedel.

Aalborg Lufthavn har netop offentliggjort nøgletal fra årsrapporten for 2016, efter at den er blevet godkendt på andelsselskabets repræsentantskabsmøde. Årsrapporten viser en stigning i omsætningen på 22 procent til i alt 216,1 mio. kroner mod 177,4 mio. kroner året før. Bundlinjen fulgte ligeså godt med, da den nordjyske lufthavn kunne præsentere et årsresultat på 6,6 mio. kroner, hvilket er en fremgang på 26 procent i forhold til 2015, hvor overskuddet var på 5,2 mio. kroner.

Den markante omsætningsfremgang hænger ikke nødvendigvis sammen med passagervækst, da antallet af passagerer gennem lufthavnen kun blev øget med 4,4 procent sidste år. Det er i stedet insourcing af ikke-aeronautiske aktiviteter, der primært er skyld i omsætningsfremgangen.

“Vi overtog fra den 1. januar 2016 driften af restauranter i lufthavnen fra Select Service Partner, og det er en væsentlig forklaring på den øgede omsætning,” fortæller Aalborg Lufthavns administrerende direktør Søren Svendsen til CHECK-IN.dk.

Samtidig med overtagelsen af restaurantdriften fik en række medarbejdere også overført ansættelsesforholdet til Aalborg Lufthavn. Antallet af medarbejdere blev således øget fra 228 til 316, og alene 45 af 92 nye ansatte er overført fra Select Service Partner.

En tredjedel fra ikke-aeronautiske aktiviteter
I 2016 rejste 1.520.987 igennem lufthavnsterminalen i Lindholm ved Nørresundby, og det er det største antal nogensinde i lufthavnens 78-årige historie. Derfor glæder man sig i Aalborg Lufthavn også over, at økonomien er fulgt med og evnen til at etablere nye arbejdspladser har været til stede. Med et stigende passagertal bliver det også muligt at sikre en bedre omkostningsdækning til gavn for bundlinjen. Det kan man også se ud fra det forhold, at overskuddet per passager er øget fra 2,24 kroner i 2014 til 4,33 kroner i 2016.

Aalborg Lufthavn kunne sandsynligvis øge overskuddet markant, hvis man valgte at opkræve afgifter på hele parkeringsområdet foran lufthavnen. I dag er omsætningen fra parkering på årligt 2,5 mio. kroner fra de 450 pladser, der udgør DirectParking-området tæt på terminalen.

“Det har været vigtigt for os at fastholde gratis parkering for de mange passagerer, der rejser fra Aalborg Lufthavn. Vores strategiske fokus er fortsat at udvikle vores trafikprogram med henblik på at skabe den bedst mulige infrastruktur til glæde for såvel erhvervslivet, fritidsrejsende og turismeerhververet i regionen. Set i den kontekst er årets resultat på knap 6,6 mio. kr. tilfredsstillende og bedre end budgetteret,” fastslår Søren Svendsen.

Lufthavnen oplyser, at 67,5 procent af indtægterne kommer fra flytrafikken, mens de resterende 32,5 procent er fra ikke-aeronautiske aktiviteter, hvilket omfatter salg af tax-free, restaurantvirksomhed, indtægter fra lounge- og mødefacilteter samt parkering.

Aalborg Lufthavn a.m.b.a. ejes i dag af de seks nordjyske kommuner i Aalborg, Jammerbugt, Rebild, Brønderslev, Frederikshavn og Vesthimmerland.

 

Relaterede artikler:

Aalborg sætter sin lid til nye ruter

Indenrigstrafikken trak rekorden hjem i Aalborg

Bedre til at tjene penge på non-aviation

Aalborg Lufthavn vil øge parkeringsindtægter

Aalborg Lufthavn løfter sløret for økonomien