Retssager kan blive en trussel mod SAS

Det kriseramte skandinaviske luftfartsselskab slås med store nettounderskud sammen med EU-bøder og retssager.

Effekten af den nye “Core SAS“ strategi er ikke slået igennem endnu hos SAS. Selskabet fik i 1. kvartal et nettounderskud på 748 mio. svenske kroner svarende til knapt 520 mio. danske kroner.

Koncernchef Mats Jansson tør ikke give et bud på, hvornår markedet vender. Hanudtaler i en kommentar til kvartalsrapporten, at markedet er særdeles uforudsigeligt og usikkerheden om, hvornår markedet i retter sig, forbliver meget høj.

I mellemtiden fortsætter SAS sin tiltag for at sænke omkostninger. Ved udgangen af 1. kvartal havde omkring 500 af i alt 3.000 ansatte forladt selskabet, som en del af spareplanen. I begyndelsen af april var samlet otte fly taget ud af produktion og forventningen er, at i alt 18 fly ud af 21 planlagte vil være sat på jorden inden udgangen af oktober måned.

SAS MD81

Truslen mod SAS kommer ikke kun fra luften

Men det er ikke alene den svage makroøkonomi, der truer SAS. En endnu større trussel kan komme fra EU-kommissionen og amerikanske retssale. SAS nævner specifikt i kvartalsrapporten, at selskabet forventer at blive dømt af EU-kommissionen for ulovligt prissamarbejde mellem SAS Cargo og andre operatører. Forventningen er, at dommen falder i løbet af 2. kvartal 2009.

Men også fra de nordamerikanske retssale truer en række civile søgsmål mod SAS Cargo. Lige nu kører en sag ved retten i New York, ligesom der også er kommet et civilt søgsmål til i Canada. SAS kan ikke udelukke, at der kan komme flere sager. SAS konkluderer samtidig, at såfremt sagerne falder ud til ugunst for luftfartsselskabet, vil det medføre en betydelig negativ virkning på SAS´ flyoperationer, indtjening samt finansielle position.

Derfor kan SAS i sidste ende risikere, at selskabets skæbne bliver beseglet i en nordamerikansk retssal fremfor i det marked, hvor selskabet driver sine primære aktiviteter som fællesskandinavisk luftfartsselskab.