Ryanair gjorde sin entré i Rygge i 2009.

Ryanair vandt principiel sag i Sverige

Landsretten i Svea afsagde sidste uge en kendelse i en appelsag, hvor et ægtepar krævede kompensation for en annuleret flyrejse hos Ryanair. Domstolen fandt, at passagererne ikke havde ret til erstatning efter EU261/2004 p.g.a. ekstraordinære omstændigheder.

Det var en ganske opsigtsvækkende dom som landsretten – Svea hovrätt – i sidste uge afsagde i Stockholm.Et ægepar havde i en svensk byret vundet en sag mod Ryanair, hvor parret var blevet tildelt erstatning, idet det irske lavprisflyselskab ikke var i stand til at gennemføre en flyvning, som ægteparret var booket ind på.

Ryanair havde appelleret dommen, og landsretten har nu efterfølgende underkendt byrettens afgørelse. Det betyder samtidig, at den svenske stat skal betale Ryanairs sagsomkostninger på op imod 300.000 svenske kroner.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT anfører domstolen i præmisserne for afgørelsen, at i svensk ret opfatter man begrebet ‘forsinkelse’ som en “forsinket gennemførelse“ eller en “udeblevet gennemførelse“. I international ret kan der skelnes mellem en egentlig forsinkelse og en forsinkelse med annullering til følge, hvilket er tilfældet her.

Hos den svenske forbrugerorganisation Konsumentverket er man naturligvis ikke tilfreds med dommen. “Vi synes ikke, at det er nogen god afgørelse, men ræsonnementet omkring de forskellige konventioner som gælder for luftfarten, er tyderligere end i byrettens afgørelse,“ siger Daniels Karfs, der er jurist hos Konsumentverket.

Daniel Karfs undrer sig over, at domstolen tager hensyn til, hvorvidt flyet er forsinket, eller som det aktuelle tilfælde helt blev annulleret. “Det virker underligt, at nogle regler gælder for forsinkede fly, mens andre gælder for annullerede fly. For den passagerer, der er strandet på Mallorca, gør det jo ingen forskel i praksis,“ kommenterer Karfs.

Ryanair er naturligvis begejstrede over dommen og forlanger nu en offentlig undskyldning fra Allmänna reklamationsnämnden (ARN), der er Sveriges forbrugerklagenævn ogforbrugermagasinet Rådoch Rön, der begge har hængt selskabet ud for ikke at følge reglerne i EU261/2004.