SAS-bestyrelsen aflønnes lavere end konkurrenterne

Honorarerne for bestyrelsesmedlemmerne i SAS er på fjerde år op til 30 procent lavere end hos de to nordiske konkurrenter.

Onsdag den 22. februar kl. 13.00 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i SAS AB i selskabets hovedkontor på Frösundaviks Allé i Solna nær Stockholm. Her ventes generalforsamlingen blandt andet at godkende årsregnskabet 2015/16 samt vælge den bestyrelse, der skal varetage den overordnede ledelse af SAS frem til den næste generalforsamling i 2018.

Det indstilles til generalforsamlingen, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges for en ny periode. Men der er ikke udsigt til, at bestyrelsen kan hæve sit honorar for det krævende arbejde med et flyselskab, der er under et konstant og vedvarende konkurrencepres med mange strukturelle udfordringer.

Valgkomitéen har nemlig indstillet, at bestyrelseshonorarerne forbliver uændrede i endnu et år. Det betyder samtidig, at bestyrelsen i SAS rent aflønningsmæssigt halter efter Norwegian og Finnair, der også er børsnoterede luftfartskoncerner i Norden.

Hvis Fritz Schur, der er bestyrelsesformand i SAS, havde haft en tilsvarende rolle i Norwegian eller Finnair, ville han kunne have set frem til en årlig lønforhøjelse på op til 135.000 kroner. Hos SAS er det årlige honorar som bestyrelsesformand nemlig 410.000 svenske kroner, hvilket svarer til 321.525 danske kroner. Norwegian tilbyder 500.000 norske kroner til formand Bjørn H. Kise, mens Finnair aflønner den tunge post med et honorar, der omregnet til danske kroner svarer til 455.120.

Bestyrelseshonorarer i Nordens tre største børsnoterede flyselskaber

Funktion SAS Norwegian Finnair
DKK (SEK) DKK (NOK) DKK (EUR)
Formand 321.525 (410.000) 415.650 (500.000) 455.120 (61.200)
Næstformand 189.775 (242.000) 249.390 (300.000) 240.945 (32.400)
Medlem 162.330 (207.000) 228.610 (275.000) 223.100 (30.000)
Medarbejdervalgte 162.330 (207.000) 41.565 (50.000) 223.100 (30.000)
Valutakurser: SEK 78,42, NOK 83,13, EUR  743,66


Midlertidigt er blevet permanent
SAS-bestyrelsen valgte frivilligt at gå ned i løn, da SAS i slutningen af 2012 angiveligt var tæt på en konkurs. Honoraret forblev dog uændret på den efterfølgende generalforsamling i 2013, og først på generalforsamlingen i februar 2014 blev lønnedgangen formaliseret. Valgkomitéen i SAS havde nemlig indtil dette tidspunkt været af den opfattelse, at bestyrelsens beslutning om at nedsætte honorarerne var af midlertidig karakter.

“Valgkomitéen har i samråd med bestyrelsen konkluderet, at det skaber større klarhed om honoraret, hvis generalforsamlingen formaliserer beslutningen om et reduceret niveau for honoraret,“ sagde Jonas Iversen, daværende formand for valgkomitéen i SAS, dengang til CHECK-IN.dk.

I dag er det Magnus Skåninger, der er formand for valgkomitéen, og han har ikke lyst til at fortælle offentligt, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne i SAS ikke skal op på samme niveau som de konkurrerende børsnoterede flyselskaber i Norden.

“De drøftelser, som vi haft haft i valgkomitéen samt de overvejelser vi har haft før vores stillingtagen, ønsker vi ikke at redegøre for offentligt. Jeg kan blot konstatere, at valgkomitéen har forelagt et forslag til generalforsamlingen om en uændret honorering,” siger departementschef Magnus Skåninger, fra den svenske regerings enhed for statslig selskabsforvaltning under Erhvervsministeriet.

Valgkomitéen har foreslået, at følgende otte bestyrelsesmedlemmer genvælges på den førstkommende generalforsamling: Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer, Sanna Suvanto-Harsaae og Berit Svendsen. Det er også foreslået, at formand Fritz H. Schur skal have endnu et år for bordenden i bestyrelseslokalet.

 

Relaterede artikler:

Ingen lønforhøjelse til SAS-bestyrelse

Lønnedgang i SAS-bestyrelsen formaliseres

Fritz Schur vil fortsætte som SAS-formand

TDC-koncernchef på vej i SAS-bestyrelsen