SAS fastholdte brændstoftillæg i 43 måneder

Mens brændstofpriserne er raslet ned, fastholdte SAS det højeste brændstoftillæg nogensinde i 43 måneder i træk. SAS sparede alene i seneste kvartal 769 mio. svenske kroner på brændstofkontoen.

Mandag den 2. november 2015 kunne SAS meddele rejsebureauer og salgskontorer, at det meget omdiskuterede brændstoftillæg var blevet sænket efter 43 måneder på uændret niveau.

Det skete således den første hverdag efter, at SAS havde lukket bøgerne for finansåret 2014/15, der sluttede den 31. oktober 2015. Et år, hvor SAS havde lovet aktionærerne, at der ville blive leveret et pænt overskud i det skandinaviske flyselskab.

Et bundlinjeresultat på 956 mio. svenske kroner blev da også hevet hjem, men det ville ikke være sket, hvis SAS skulle have reguleret brændstoftillæg på flybilletterne i henhold til markedsudviklingen.

Fra den 4. april 2012 og frem til den 2. november 2015 valgte SAS således at holde brændstoftillægget uændret trods et markant fald i prisen på jetfuel for hele perioden på op imod 60 procent. Det viser et intern dokument fra SAS, som CHECK-IN.dk er kommet i besiddelse af.

Da det højeste brændstoftillæg i SAS´ historie blev indført den 4. april 2012 var markedsprisen på et ton brændstof på 1.080 dollars. SAS valgte at reducere tillægget, da prisen på jetfuel var faldet til 450 dollars per ton.

Brændstofbesparelse sikrede bundlinjen
SAS offentliggjorde den 16. december 2015 kvartalsresultatet for fjerde kvartal (august til oktober, red.) af finansåret 2014/15, og her kunne selskabet præsentere en samlet besparelse på brændstofregningen på 769 mio. svenske kroner.

I besparelsen er der samtidig taget hensyn til valutaforhold samt omkostninger til hedging af brændstof.

“Valutaen havde en negativ effekt i fjerde kvartal på 517 millioner svenske kroner, så brændstofomkostningerne havde været 517 millioner kroner lavere, hvis ikke den amerikanske dollar havde bevaret styrken,“ siger Björn Tibell, Head of Investor Relations i SAS, til CHECK-IN.dk.

Besparelsen på brændstofregningen i fjerde kvartal sikrede således 80 procent af årets bundlinje på 956 mio. svenske kroner og kunne sagtens have sikret hele årsresultatet, hvis valutaudviklingen havde været i favør for den svenske kroner.

Forsinket effekt
Hos SAS er det Revenue Management-afdelingen, der beslutter eventuelle justeringer i brændstoftillægget. CHECK-IN.dk har bedt SAS om en kommentar til, at selskabet fastholdt det samme brændstoftillæg i 43 måneder og har fået følgende kommentar i en e-mail fra Tobias Jönsson, der er leder af SAS Revenue Management.

“SAS sikrer løbende, at indtægterne fra vores brændstoftillæg står rimeligt i forhold til vores omkostninger til brændstof over tid. Som vi ser vores faktiske omkostninger, omfatter det også virkningerne af ændringer i valutakursen mellem amerikanske dollars og svenske kroner, og at vi ligesom andre flyselskaber afdækker både valuta- og brændstofpriser,“ lyder forklaringen, som SAS gentagne gange har leveret i forhold til spørgsmålet, om hvorfor brændstoftillæggene ikke følger faldet i oliepriserne.

Afdækningen af valutaforhold er således ifølge SAS forklaringen på, at man ikke har sænket brændstoftillæggene før den 2. november 2015.

“Dette har betydet, at der i perioden fra 2012 til 2015 var en forsinket effekt af reduktioner i prisen på brændstof. For indeværende år har vi sikret 80 procent af forbruget til et niveau svarende til markedsprisen i efteråret 2015. Prisen er lavere end, hvad vi gennemsnitligt betalte i 2015, hvilket også førte til, at vi i november 2015 justerede vores brændstoftillæg ned. Vi vl fortsætte med løbende evalueringer af vores brændstoftillæg, og eventuelle justeringer kan være hensigtsmæssige i fremtiden,“ hedder det i mailen fra Tobias Jönsson.

Milliardindtægt fra brændstoftillæg
Brændstoftillægget udgør en ganske betydelig indtægt hos SAS. Skønsmæssigt henter det skandinaviske flyselskab minimum fem mia. kroner hjem årligt på kompensationen for høje brændstofpriser, selvom priserne nu er på højde med niveauet, da flyselskaberne oprindeligt indførte tillægget for mange år siden.

Ved den seneste regulering pr. 2. november 2015 blev brændstoftillæggene reguleret i begrænset omfang.

Segment / DKK 02NOV15 04APR12 Ændr. % *Antal pass.
Indenrigs DK NO SE 150 186 -19,4 % 8.300.000
Intra-Skandinavien 150 186 -19,4 % 3.500.000
Europa 290 320 -9,4 % 13.500.000
Interkontinentalt 1.010 1.056 -4,4 % 1.600.000

Kilde: SK YQ Fuel Surcharge (internt SAS-dokument)
* Antallet af passagerer i segmenterne er baseret på et skøn, da SAS ikke længere oplyser passagertal for segmenterne.

I finansåret 2014/15 rejste 26,9 mio. rute-passagerer med SAS, og de har alle betalt op til mellem 186 kroner og 1.056 kroner per strækning afhængig af segment. Nogle billettyper har dog haft et lavere tillæg.

De samlede brændstofudgifter i SAS var i 2014/15 på 8,5 mia. svenske kroner, hvilket svarer til 6,9 mia. danske kroner.

Dermed er det tydeligt, at de 26,9 mio. rejsende med rutefly hos SAS gennem brændstoftillæggene mere eller mindre har skullet dække den samlede brændstofregning i SAS og ikke blot midlertidige ekstraomkostninger, som tillægget oprindeligt var tiltænkt.