SAS fjerner partner-rabatter

SAS har fjernet rabatterne hos seks partnerselskaber under virksomhedsprogrammet SAS Credits. Det på trods af, at selskabet midt i november lokkede virksomhederne med ekstra rabatter mod forudbetaling.

Fra i dag er det slut med at optjene SAS Credits, når der flyves med seks tidligere partnerselskaber til det skandinaviske flyselskab. Hidtil har det været muligt at optjene Credits på rejser med Air Canada, ANA, Austrian, Lufthansa, Swiss samt United. De optjente Credits svarede til en rabat på mellem to og fire procent af billetprisen.

Dermed er omkring 30.000 virksomhedskunder i SAS Credits-programmet i realiteten ladt i stikken med optjente Credits, der fra den 31. august ikke længere kan benyttes til at betale flybilletter hos de fremmede flyselskaber, som SAS tidligere repræsenterede. Det på trods af, at aftalen som virksomhederne har indgået med SAS, indeholdt en bestemmelse om, at optjente Credits var gyldige i en tre-årig periode.

I stedet tilbyder SAS at man kan optjene og benytte Credits hos SAS, Widerøe og Singapore Airlines. Sidstnævnte er ny partner i SAS Credits-programmet.

Årsagen til, at det ikke længere er muligt at optjene Credits på de nævnte seks flyselskaber skal findes i det forhold, at flyselskaberne enten direkte eller indirekte via Lufthansa er deltagere i det såkaldte Atlantic PlusPlus joint-venture samarbejde. I forhold til konkurrencelovgivningen er det derfor et myndighedskrav, at der ikke længere må foregå samsalg med de nævnte selskaber.

“De nævnte selskaber er ikke længere en del af SAS Credits, da vi ikke længere har et fælles kommercielt tilbud. Samarbejdet ophører med de flyselskaber, der er en del af Lufthansa-Gruppen eller en del af Atlantic PlusPlus samarbejdet,“ forklarer Trine Kromann-Mikkelsen, der er pressechef hos SAS i Danmark.

Lokkede med forudbetaling
Det er ikke mere end få måneder siden, at SAS lokkede med ekstra rabatter til de omkring 30.000 virksomheder, der har en SAS Credits-aftale.

I november måned, hvor SAS var midt i en overlevelseskrise, lokkede selskabet med rabatter på mellem 10 og 15 procent til de virksomheder, der var villige til at indsætte et større pengebeløb på en rejsekonto hos SAS, hvilket ville blive belønnet med ekstra Credits. Kampagnen blev afviklet under navnet “Vil I have mere for pengene?“.

SAS tilbød kunderne tre valgmuligheder med enten at forudbetale 50.000, 100.000 eller 200.000 kroner mod til gengæld at få ekstra Credits svarende til en rabat på henholdsvis 10, 12 og 15 procent.

Nogle virksomheder kan derfor have forudbetalt et beløb på rejsekontoen hos SAS for også at få rabatter hos Lufthansa-Gruppen. Men indløsningen af disse rabatter er således nu blevet begrænset til udgangen af august måned.

“Vi sendte et brev ud til alle vores kunder i SAS Credits-programmet umiddelbart før påske. Nogle kunder har naturligt nok været ærgerlige over det, men generelt set har der været en forståelse for, at vi har været nødt til at gøre det på grund af lovgivningen,“ siger Trine Kromann-Mikkelsen, der samtidig understreger, at SAS er parate til at tage en individuel dialog med de kunder, der måtte føle, at de har købt sig adgang til et produkt, der ikke længere er til stede.

Pressechefen afviser samtidig, at SAS havde kendskab til afviklingen af Lufthansa-samarbejdet, da man gennemførte SAS Credits-kampagnen i november måned.