SAS har ‘tjent’ halvanden milliard i skat

På grund af sine underskud har SAS i de seneste tre år sparet over halvanden milliard svenske kroner i skat. Det styrker selskabets likviditet, og der er fortsat store underskud at bruge.

Der er intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget.

Det gamle mundheld kan passende bruges om de milliardstore underskud i SAS-Gruppen.

Det er nemlig et princip, at man først skal betale skat, når man har indtægter. Og for et selskab, der tidligere har betalt skat af store overskud,kan der være mange penge at spare, hvis man senere får underskud.

Og det er lige præcis tilfældet for luftfartsselskabet SAS, der har kæmpet med milliardstore underskud de senere år.

En gennemgang af SAS-Gruppens regnskaber viser, at detskandinaviske luftfartsselskab i de seneste tre år reelt ikke har betalt selskabsskat.

Tværtimod har SAS hvert år kunnet indtægtsføre skat.

Manøvren er helt normal og fuldt lovlig, men understreger SAS-Gruppens vanskeligheder. Ser man på bundlinjen har SAS i de sidstetre år tabt 7.527millioner svenske kroner før skat.

Men takket være tilbageførslen af skat fra tidligere år, har man i samme periode netto kunnet indtægtsføre 1.630 millioner svenske kroner i skat.

Med andre ord er den endelige bundlinje hos SAS blevet forbedret med omkring halvanden milliard danske kroner siden 2008.

Mio. SEK 2007 2008 2009 2010

Omsætning

50.598

53.195

44.918

40.723

Resultat før skat

1.044

-1.044

-3.423

-3.060

Skat

-273

+28

+803

+799

Årets resultat

636

-6.321

-2.947

– 2.218

Kilde: SAS-koncernregnskaber 2007, 2008, 2009 og 2010.Bemærk, at årets resultat efter skat også indeholder tab/gevinst vedrørende ophørte forretninger.

Og indtægterne fra skat fortsatte i 1. kvartal 2011. Her havde SAS et underskud på 554 millioner svenske kroner før skat, men da man tilbageførte yderligere 185 millioner kroner i skat endte bundlinjen med et underskud på 373 milioner svenske kroner.

Det fremgår også, at netop det store skattemæsige underskud fortsat vil have en positiv effekt på selskabets likvidtet.

I årsregnskabet 2010 var det skattemæssige underskud optaget i balancen som et aktiv til en værdi af 1.187 millioner svenske kroner. Værdien af det skattemæssige underskud indgår som et aktiv i balancen og forbedrer dermed indirekte egenkapitalen hos SAS.

Ifølge det seneste kvartalregnskab havde SAS per 31. marts 2011 omkring 9,5 milliarder svenske kroner i fremførte skattemæssige underskud.

“Dette kan forbedre cash flow i kommende perioder idet SAS Gruppen ikke skal betale skat før disse fremførte underskud er blevet udnyttet,“ fremgår det af kvartalsregnskabet.

Det betyder, at SAS i første omgang ikke skal betale selskabsskat af de forventede overskud, når selskabet har gennemført sin turnaround i Core SAS.