SAS lancerer ‘sportspriser’ til 6,8 millioner skandinaver

På mandag den 19. september lancerer SAS særligt billige flybilletter til samlet 6,8 millioner ledere og aktive i idrætsforeninger i Danmark, Sverige og Norge. De særlige priser kan benyttes i forbindelse med møder samt trænings- og turneringsaktiviteter.

Før liberaliseringen af luftfarten, var det i høj grad den internationale luftfartsorganisation IATA, der havde en dominerende indflydelse på prissætningen indenfor luftfart.

Når et luftfartsselskab ønskede at introducere en pristtype, der ikke nødvendigvis faldt ind under de kategorier, der var defineret af IATA, kunne man vælge de særlige Group Affinity Fares (GAF)og Group Non-Affinity Fares GNAF). Her kunne man vælge at tilbyde en rabatteret billet til personer i en lukket gruppe, der rejste på samme afgang – og enten ikke havde en relation til hinanden, eller en relation gennem en forening, organisation eller andet.

Det er tydeligvis Affinity Fare-idéen, der har inspireret SAS til det nye SAS Sport Concept, der blev lanceret i Norge i denne uge og præsenteres på det danske og svenske marked på mandag den 19. september.

Sporstpriserne er flybilletter medSAStil en særlig lav pris, men med en række indbyggede fordele. Eksempelvis må den rejsende frit medbringe 2 stykker bagage à 23 kg uden omkostninger. Billetterne er frit ændringsbare på dato og navnindenfor samme klasse og kan bestilles frem til afgang.

Forudsætningen for at få adgang til sportsbilletterne hos SAS er et medlemskab af en idrætsforening, der er tilsluttet det respektive nationale forbund i Norge, Sverige og Danmark. I Danmark vil det således være Danmarks Idræts-Forbund. Herudover skal rejsen foregå i sammenhæng med en idrætsaktivitet som træning eller turnering.

Der er tale om “lukkede priser“, som kan benyttes på fly opereret af SAS eller Widerøe. Sportspriserne kan købes gennem rejsebureauerne, SAS-salgskontorer samt på SAS hjemmesiden.

Ved hver billetbestiling skal der oplyses en såkaldt CMP (Company Mandatory Prefix) kode, der angiver tilhørsforholdet til det aktuelle idrætsforbund for hver rejsende. Dette af statistikhensyn, således at SAS kan evaluere på konceptet.

I Danmark vil omkring 1,7 million medlemmer af foreninger under Danmarks Idræts-Forbund få adgang til rabatterne, i Norge er det 2,1 million medlemmer organiseret gennem Norges Idrettsforbund, mens næsten 3 millioner svenskere får SAS-rabat gennem RiksidrottsFörbundet.