SAS med rekordhøj kabinefaktor i juni

Redningsplanen Core SAS ser omsider ud til at bære frugt. Det skandinaviske luftfartselskab har tilsyneladende standset kundeflugten og trafiktallene for juni viser en rekordhøj kabinefaktor.

Det har været grueligt galt meget længe, men nu ser det ud til, atSAS er på rette spor. I hvert fald bærerredningsplanen Core SAS tilsyneladendefrugt.

Det skandinaviske luftfartselskab har netop offentliggjorttrafiktal, og de viser enrekordhøj kabinefaktor i juni måned på 79,7 procent. Det varhele 3 procentpoint bedre end samme måned året før.

Ifølge koncernchef i SAS, SAS Mats Jansson, afspejler den positive udvikling i trafiktallene både et forbedret marked og selskabets arbejde med produktudvikling og punktlighed.

Det lysner således forude for det hårdt prøvede flyselskab, omend der var en mindretilbagegang i antallet af passagerer. Samlet fløj 2,4 millioner passagerer med SAS i juni ogdet var et lille fald på 0,5 proocent.

Til gengæld steg trafikken til Asien med hele 26 procent, og ikke mindst salget af Business Class-billetter til og fra Asien voksede med over 40 procent.

Den største fremgang i antal af passagerer er på indenrigsflyvninger i Danmark og på de internationale forbindelser.Trafikken faldt til USA og på europæiske ruter, men som led i spareplanen har SAS reduceret antallet af udbudte sæder og har dermed formået at øge kabinefaktoren.

For at imødekomme den øgede efterspørgsel på ruterne til Asien og USA, indsætter SAS et ekstra langdistancefly til efteråret.

Trafikken på de interskandinaviske ruter steg med 4,7 procent i juni og også her gik kabinefaktoren frem.Ikke mindst trafikken hos Blue1 steg markant med 25 procent i juni.

SAS har dermed haft succes med at tilpasse kapaciteten og skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.

Den gennemsnitlige billetindtægt (yielden) er dog stadig under pres. I maj var faldet på 4,9 procent og et tilsvarende fald ventes i juni. Det er imidlertid en væsentligt forbedering i forhold til februar, hvor yielden faldt hele 10,5 %.

SAS er altså ved vende udviklingen og faldet i yieldenkompenseres af den flotte stigning i kabinefaktoren, der dermed neutraliserer en del af de faldende billetpriser.

Der er lang vej endnu, men Core SAS har tilsyneladende bragt den sårede skandinaviske luftfartskæmpe tilbage på rette spor.