SAS overrasker med stor fremgang i maj

Hele 2,6 millioner passagerer fløj med SAS Gruppens selskaber i sidste måned. Det var en overraskende stor fremgang på 13,5 % i forhold til samme måned året før. Men den udbudte kapacitet stiger stadig hurtigere end antallet af solgte sæder, og det giver faldende belægningsprocent.

SAS havde en overraskende stor fremgang på sine ruter i maj.

I den forgangne måned transporterede SAS Gruppen 2,6millioner passagerer. Det er en stigning på 13,5 % i forhold til samme månedåret før.

Samlet set steg SAS Gruppens Revenue Passenger Kilometers (RPK) med 7 % i maj 2011. RPK udtrykkerantallet af betalende passagerer multipliceret med afstanden de er fløjet i antal kilometer.

Med andre ord fløj SAS flere passagerer længere isidste måned.

Derimodsteg SASGruppens kapacitet endnu hurtigere, idet antallet af udbudte sædekilometer(ASK) steg med 10,2 % i samme periode. ASKangiver det totale antal tilgængelige flysæder ganget med antallet af fløjne kilometer.

Og da ASK steg mere end RPK faldt belægningsprocenten, idet SAS havde en kabinefaktor på 73,4 % i maj 2011. Det svarer til et fald på 2,2 procentpoint.

Ser man på trafikkens fordeling erantallet af passagerer på denorske og svenske indenrigsruter i årets fem første måneder gået frem med hver 18 %, mens de danske indenrigsruter i samme periode er gået 8,8 % tilbage.Tilbagegangen i det danske marked skyldes en kapacitetsreduktion.

Også passgertallet på de intra-skandinaviske ruter er fra 1. januar 2011 og frem til og med 31. maj gået pænt frem med en stigning på 12,8 %, men belægningsprocenten er på knapt 62 %.

For hver 100 sæder SAS flyver mellem de skandinaviske lande står 38 af dem altså tomme.

For årets første fem måneder er de interkontinentale ruter gået 4,5 % frem til 466.000 passagerer, men belægningsprocenten er faldet 6,4 procentpoint til knapt 77 %.

Årsagen er blandt andet langdistanceflyvningerne tilJapans hovedstad Tokyo, der har været ramt af aflysninger i kølvandet på den japanske jordskælvskatastrofe. Men også et svigtende salg på ruterne til Nordamerika i vintermånederne har haft indflydelse på denne udvikling.

Ifølge SAS var udviklingen i sidste måned inden for det forventede, men ledelsen advarer om at markedet fortsat er uforudsigeligt på grund af især overkapacitet i visse markeder og høje brændstofpriser.

Til gengæld melder SAS Scandinavian Airlines om stigende kundetilfredshed og selskabet overholder sin spareplan.

SAS Gruppens fremtidige ejerforhold er fortsat uafklarede, men torsdag ville det norske Handelsministerium bede Stortinget om en godkendelse, der skal føre til et salg af den norske stats aktiepost. Den danske og norske stat ejer hver 143 % af aktierne i SAS, mens Sveriges andel er på21,4 %.