SAS – Svensk Alt Sammen

SAS-koncernchefen har i et svensk TV4-interview antydet, at den danske produktion kan risikere at blive flyttet til Sverige.

Lørdag den 18. juli deltog SAS-koncernchefen Mats Jansson i et 10 minutter langt interview på svenske TV4. I programmet “Nyhetsmorgon“ blev han i Båstad interviewet af journalisten Peppe Eng under overskriften “Nedskäringar på SAS“.

Interviewet i sig selv var ikke opsigtsvækkende. Men set med danske briller var indholdet bestemt skræmmende. Den lidt muntre forkortelse af SAS-navnet“Svensk Alt Sammen“ kan vise sig at blive en realitet inden længe.

Mats Jansson beklagede i interviewet, at det ikke var lykkedes at opnå enighed med fagforeningerne om besparelser på ca. 1 mia. svenske kroner svarende til 6 % af omkostningerne i selskabet. Herefter fulgte en konstatering af, at ledelsen som konsekvens heraf var nødt til at foretage nogle dramatiske strukturelle ændringer.

Mats Jansson

Mats Jansson – koncernchef i SAS

Mats Janssonsagde herefter:

“Det er billigere at producere i Sverige end i Norge og Danmark. Det kan komme på tale at omlægge produktionen fra Danmark til eksempelvis Sverige.“

Herudover gav Mats Jansson udtryk for, at de samlede løn- og pensionsomkostninger til det flyvende personale var omkring 40 % højere end hos Norwegian og andre konkurrenter, hvilket koncernchefen mente var uholdbart på sigt.

Udtalelserne i TV-interviewet har prompte afstedkommet en reaktion fra de danske fagforeninger, der i et brev har henvendt sig til henholdvis transportminister Lars Barfoed og partiernes trafikpolitiske ordføreremed henblik på at sikre, at der ikke bliver flyttet danske arbejdspladser til Sverige.

Socialdemokraternes trafikpolitiske ordfører Magnus Heunickevil ifølge Ritzau rejse sagen overfor transportministeren og finansministeren.

Link: TV4 – Nedskäringar på SAS