Bombardier Q400-flyet, der havarerede i Aalborg Lufthavn. (Foto: Havarikommissionen)

SAS-ulykkesfly solgt til reservedele

Den videre skæbne for ulykkesflyet fra Aalborg Lufthavn er nu afklaret. Det tidligere SAS Dash8 Q400 fly, der forulykkede i Aalborg Lufthavn den 9. september 2007 er nu af forsikringsselskabet solgt til en virksomhed, der vil ophugge flyet og sælge reservedelene.

Søndag eftermiddag den 9. september 2007 modtog Statens Luftfartsvæsen telefonisk information om, at LN-RDK – et norsk registreret SAS-fly af typen Dash8 Q400 -var havareret kl. 16:10 under landing i Aalborg Lufthavn,

Ifølge de første oplysninger var havariet forårsaget af et kollaps af højre hovedlandingsstel umiddelbart efter, at flyet satte hjulene på
landingsbanen.Ved den ublidelanding kollapsede højre hovedlandingsstel med det resultat, at flyets højre vinge og bageste del af flykroppen kom i berøring med landingsbanen. Ingen af de73passagerer og besætningsmedlemmerkom alvorligt til skade.

Efter havariet for snart tre år siden blev det beskadigede fly anbragt i det nordvestlige hjørne af Flyvestation Aalborg. Rejser man fra Aalborg Lufthavn med take-off mod vest kan man se flyet nede til højre – og ved landing mod øst nede til venstre lige før landingen. Der har været jævntlig vedligeholdelse af flyet siden havariet, således at alle instrumenter af værdi er blevet bevaret.

Men nu er flyets skæbne endelig afgjort, idet SAS og forsikringsselskabet ifølge TV2 Nord er blevet enige om, hvad der fremover skal ske med flyet. Forsikringsselskabet harindgået en aftale med en virksomhed, der skal demontere flyet og sælge de brugbare dele som reservedele.

Ifølge TV2 Nord forventes ophugningen af flyet at starte i midten af august måned.