SAS vinker farvel til en kvart milliard

En kombination af tekniske udfordringer og skarpe kundereaktioner får nu SAS til helt af droppe det planlagte kreditkortgebyr på samtlige markeder. Dermed mister SAS en forventet indtægt på mellem 200 og 300 mio. kroner.

I slutningen af juli måned udsendte SAS en meddelelse til rejsebureauer og storkunder, hvoraf det fremgik, at det skandinaviske flyselskab med virkning fra oktober måned ville indføre et gebyr for betaling med kreditkort.

SAS anførte som begrundelse, at selskabet ikke kunne fortsætte med at betale de tredjepartsgebyrer, som opkræves af kreditkortselskaberne. For SAS udgør den årlige omkostning til kreditkortselskaberne mellem 200 og 300 mio. kroner.

Det varslede kreditkortgebyr vakte stor opsigt, idet SAS hidtil havde markedsført sig som gebyrfrit selskab. En række større erhvervskunder markerede efterfølgende utilfredshed med gebyret, hvorefter SAS startede et baglænsløb, hvor man i første omgang erklærede sig villig til at lade gebyret indgå i forhandlingen af fremtidige aftaler med storkunderne.

I midten af september måned måtte SAS dog opgive at indføre gebyret i Norden. Man kunne ikke indenfor det planlagte tidsrum implementere en løsning, der var enkel og gennemskuelig for kunderne på det nordiske marked.

Derimodfastholdt man at indføre gebyret i Belgien, Holland, Irland, Storbritannien, Schweiz og Tyskland fra den 16. oktober. Gebyret skulle haveværet omkring 50 kroner for billetter med korte flyvninger og 110 kroner for billetter til langdistanceruterne.

Vinker farvel til kvart milliard
I går valgte SAS helt at droppe indførelsen af gebyret på samtlige markeder. Det var en cocktail af udfordringer, der fik SAS på retræten. Der var mange kundereaktioner, de tekniske løsninger var ikke på plads, ligesom lovgivningsmæssige krav i de enkelte lande betød, at der ikke kunne laves enkle løsninger.

Kreditkortgebyr er dog ikke noget særsyn hos de store luftfartsselskaber. Således har Air France-KLM og Lufthansa indført gebyreti en række markeder uden at have stødt på de samme udfordringer som SAS.

“Efterhånden som vi kom nærmere en lancering, stødte vi på tekniske og juridiske udfordringer, der gjorde det umuligt for os at tilbyde den enkle løsning, som vi havde forventet. Vi er nok et af de eneste større netværksselskaber, der ikke har dette gebyr, og vi havde da heller ikke forudset, at det ville blive modtaget med så stor overraskelse i markedet,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark til CHECK-IN.dk.

Pressechefen bekræfter samtidig, at SAS har en samlet årlig omkostning på mellem 200 og 300 mio. kroner til kreditkortselskaberne. Hensigten var, at gebyret skulle neutralisere denne omkostningspost, men det er således blevet opgivet.

Ikke råd til utilfredse kunder
Destørre erhvervskunder blevi løbet af onsdagen kontaktet telefonisk med orientering om beslutningen. SAS bekræfter samtidig, at gebyret er udsat på ubestemt tid.

På spørgsmålet om, hvorvidt SAS har råd til at vinke farvel til en kvart mia. kroner om året, siger pressechefen:

“SAS har ikke råd til at have utilfredse kunder. Herudover lægger vi vægt på, at vi har ensartede og gennemskuelige løsninger i samtlige markeder.“

Hun får lidt uventet opbakning fra den aktieanalytiker i Danmark, der følger SAS-aktien på tætteste hold.

“Jeg tror, at det tjener SAS, at selskabet fremover stadig kan betragtes som stort set gebyrfrit. Det giver selskabet en positiv særstatus målt mod mange af konkurrenterne. Men de tabte 200-300 millioner kroner kan selskabet bestemt godt bruge,“ siger chefanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank i en kommentar.