Sløjt år for Air Greenland

Air Greenlands omsætningen steg kun marginalt og overskuddet faldt med over 40 procent i et sløjt 2013.

Air Greenland kom ud af 2013 med en omsætningsfremgang på kun 1,3 procent til knap 1,2 mia. kroner og et fald i resultatet før skat på over 40 procent fra 106,8 mio. kroner i 2012 til 63,2 mio. kroner i 2013.

Markedet i 2013 har ikke udviklet sig med den forventede vækst, hvilket har medført en begrænset samlet omsætningsstigning, konstaterer selskabet, der dog er tilfreds med resultatet.

”Air Greenland har præsteret et tilfredsstillende resultat på trods af, at hverken passager- eller chartermarkedet er vokset som forventet. Det er blandt andet opnået ved, at ledelsen og medarbejderne har haft konstant fokus på at nedbringe omkostningerne. For et år siden var forventningerne et marked i vækst, men denne er udeblevet som følge af generel økonomisk afmatning i det grønlandske samfund med mindre olie- og mineralefterforskning til følge,” siger bestyrelsesformand Jens Wittrup-Willumsen.

”Det betyder at vi må tilpasse vores strategi og lægge endnu flere kræfter i blandt andet at udvikle turismeområdet i tæt samarbejde med de øvrige aktører,” understreger bestyrelsesformanden.

Ombygning af Airbus
Selskabet har nedbragt enhedsomkostningerne, primært ved en bedre udnyttelse af selskabets Dash-8 fly og gennem ombygning af selskabets Airbus A330.

I 2012 var resultatet positivt påvirket med 20,1 millioner kroner fra fortjeneste ved salg af anlægsaktiver, mens resultatet i 2013 er negativt påvirket af annulleringen af købet af to EC225 helikoptere samt implementeringsomkostninger i forbindelse med Amadeus Altea.

Air Greenland er ejet af det grønlandske selvstyre, den danske stat og SAS i fællesskab.