Kabinen i SAS Airbus A330 (Foto: SAS AB)

Slot-salg vil pynte på SAS-regnskab

Analytiker forventer, at SAS i finansårets andet kvartal får en betydelig resultatforbedring. Det er blandt andet indtægterne fra salg af to slot-par i London Heathrow, der trækker regnskabet i plus.

Det går den rigtige vej for SAS, hvis man isoleret set betragter udviklingen i selskabets regnskabstal. Torsdag morgen kl. 08.00 fremlægger SAS kvartalsrapporten for finansårets andet kvartal, der omfatter månederne fra februar til og med april.

Baseret på de seneste måneders udvikling i den gennemsnitlige indtjening per solgt sæde, er der grund til optimisme. Det skinner tydeligt igennem hos senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, der venter et “markant resultatløft“.

Månederne februar og marts har været særligt gode, og i kvartalet er der rapporteret om yield-stigninger på 14 procent, som Jacob Pedersen betragter som uhørt højt.

“Samlet venter vi et resultatløft i andet kvartal til et resultat før skat og engangsposter på minus 142 mio. svenske kroner,“ fastslår senioranalytikeren. Til sammenligning havde SAS et minus i samme periode sidste år på 1.078 mio. svenske kroner.

Fra minus til plus ved slot-salg
SAS ventes endda at gå fra minus til plus, idet andet kvartal ventes at indeholde engangsindtægter på 685 mio. svenske kroner ved salg af to slot-par i Heathrow Lufthavn ved London. Men denne indtægt inkluderet forventes et overskud før skat på 543 mio. svenske kroner, eller omkring 440 mio. danske kroner.

En forventning om et stærkt kvartal skyldes ikke alene højere yield og engangsindtægter fra slot-salg. Besparelsesprogrammet 4XNG ventes at sætte et aftryk på 300 mio. svenske kroner i kvartalsregnskabet, mens brændstofomkostningerne ventes at være på samme niveau som sidste år. Godt nok har oliepriserne været lave igennem længere tid, men SAS har afdækket det meste af andet kvartal til en højere pris end markedsværdien. Herudover trækker ubalancen mellem amerikanske dollars og den svenske krone også i den forkerte retning.

Selvom konkurrencemiljøet stadig er intenst på de europæiske flyvninger, venter Sydbank, at SAS præsterer et overskud før skat for hele finansåret på omkring 1,3 mia. svenske kroner.