Niels Sundberg t.v. og med sønnen Kristoffer Sundberg. (Foto: Sun-Air)

Strid i Sundberg-familien frem i lyset

En artikel på Borsen.dk har sat fokus på de uenigheder i familien Sundberg, der førte til at Sun-Air-stifteren Niels Sundberg overlod styrepinden til sønnen Kristoffer.

I slutningen af august sidste år udsendte det Billund-baserede flyselskab Sun-Air en pressemeddelelse, hvori et generationsskifte i virksomheden blev annonceret.

Den 69-årige stifter og grundlæggeren Niels Sundberg ville overlade sit livsværk til sønnen Kristoffer, der med sine 33 år er blevet en af de yngste luftfartsdirektører i Norden.

Udadtil virkede det som et veltilrettelagt generationsskifte, men Borsen.dk kunne fredag løfte sløret for et sandt familiedrama, hvor Niels Sundberg blev tvunget til allerede nu at overlade styrepinden til sønnen, hvis flyselskabet fortsat skulle drives videre som et familieforetagende.

Det hele kulminerede en forårsaften i 2017, hvor far og søn var i gang med en af de utallige diskussioner om, hvordan virksomheden skulle ledes. En konflikt, der var blevet mere åbenbar, efter at Niels og Kristoffer Sundberg siden 2015 var blevet sideordnede direktører i virksomheden.

“Hvis du ikke slipper magten nu, far, så må du drive virksomheden alene, og så tager jeg først over, når du ligger halvanden meter under jorden,” skulle Kristoffer Sundberg havde råbt til faderen i den ophedede diskussion.

To forskellige ledertyper
Stridighederne handlede især om forskellige tilgange til ledelse. Niels Sundberg har altid været kendt som den gammeldags ejerleder, der har haft svært ved at uddelegere og som oftest har været for detailorienteret i den daglige ledelse. Det strategiske udsyn har ikke været kommunikeret ud i organisationen, selvom faderen nok har formuleret strategierne i sit eget hoved uden nødvendigvis at dele tankerne med folk omkring sig.

Kristoffer Sundberg har stået i en slags direktørlære, da han fik ansvaret for datterselskabet JoinJet, der beskæftiger sig med ad hoc-charteropgaver samt VIP-flyvninger med eksklusive jetfly. En opgave han har løst så godt, at han med tiden blev ligeså utålmodig som en hest i startboksen for at komme i gang med løbet og dermed demonstrere sine evner.

Efter den ophedede diskussion, hvor de knubbede ord faldt, gik faderen tilsyneladende i tænkeboks. Og på det efterfølgende bestyrelsesmøde inden sommerferien tog Niels Sundberg ordet, hvorefter han højtideligt meddelte, at han ville trække sig tilbage som administrerende direktør og overlade den daglige ledelsesopgave til sønnen.

Solidt aftryk på ny strategi
Kristoffer Sundberg er kendt for at være en mere moderne leder, der i højere grad end faderen vælger at uddelegere ansvar og kompetence til de øvrige ledere i organisationen. Det var da også den unge Sundberg, der fik overbevist faderen om, at selskabet havde brug for en finansdirektør og ikke en bogholder, selvom lønomkostningen var på et noget andet niveau, end en medarbejder, der groft sagt kunne kende forskel på debet og kredit.

Den 33-årige direktør har da også sat sine solide fingeraftryk på selskabets nye strategi, hvor der er sat fokus på virksomhedens DNA, og hvor “First Class for Everyone” skal gennemsyre, alt hvad man gør i organisationen i relation til både medarbejdere og kunder.

Generationsskifte tidligere end ventet
Niels Sundberg slap delvist styrepinden i forbindelse med sin 65 års fødselsdag i 2013, da han fløj sin sidste flyvning som kommerciel pilot med passagerer ombord. Nu er han principielt også pensioneret fra den daglige ledelse og har i stedet sat sig for bordenden i bestyrelseslokalet. Herfra vil han fortsat kunne lede virksomheden uden at være involveret i den daglige drift, selvom det givetvis falder ham overordentligt vanskeligt.

Da Jørgen Reese i 2003 skrev bogen “Not bigger, but better”, blev 19-årige Kristoffer Sundberg spurgt, om han kunne tænke sig en dag at overtage faderens chefstol. Da svarede han: “Ja, det kunne jeg, men har fortsætter nok, til han bliver 90.”

Sådan blev det dog ikke, og det formelle generationsskifte faldt dermed på plads 21 år tidligere end forventet, selvom det nok ikke med faderens gode vilje skete så tidligt.

 

Relaterede artikler:

Kristoffer Sundberg: Store sko at fylde ud

33-årig bliver luftfartsdirektør

20 år i britisk tjeneste

Unge Sundberg genåbner smutvej til Vestnorge

Kaptajn Sundberg lægger an til landing