Sun-Air Dornier 328JET i Aalborg Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Sun-Air lander nyt overskud

Trods et år uden flysalg lykkedes det Sun-Air at komme ud af 2014/15-regnskabet med en bundlinje på 10,8 mio. kroner. Ekstraordinær flyvedligeholdelse og en stærk dollar har dog trukket resultatet ned.

Billund-baserede Sun-Air of Scandinavia A/S fastholdt i det seneste regnskabsår traditionen med at tjene penge. Noget, der har været ejeren Niels Sundbergs varemærke siden etableringen i 1980 og gennem skiftende konjunkturer.

I regnskabsåret 2014/15, der omfatter perioden fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015 nåede selskabet op på en omsætning på 509 mio. kroner mod 474 mio. året før. Det svarer til en vækst på 7,4 procent.

Men væksten afspejlede sig ikke i bundlinjen, der gik tilbage fra 40,9 mio. kroner til 10,8 mio. kroner. Til gengæld var 2013/14 også et foreløbigt rekordår for Billund-selskabet.

“Den stærke amerikanske dollar har ramt os meget hårdt,“ siger underdirektør Kristoffer Sundberg om en af årsagerne til, at bundlinjen ikke kunne følge med indtjeningen.

Sun-Air har da også bogført 14,6 mio. kroner på finansielle poster, hvilket dækker over kurstab på dollaren samt stigende renteomkostninger som følge af, at den rentebærende gæld er vokset til 115,1 mio. kroner, da der i årets løb er købt fem fly.

30 mio. kroner til flyvedligeholdelse
Hovedårsagen til, at et bruttoresultatet på 45 mio. kroner bliver forvandlet til 10,9 mio. kroner på bundlinjen, ligger i ekstraordinære omkostninger til vedligeholdelse af flyene.

“Der kom i løbet af året nye vedligeholdelseskrav, der krævede at hele flyflåden skulle over på et nyt vedligeholdelsesprogram og med andre intervaller. Det kostede et eftersyn af to til tre uger for hvert fly, og det løb samlet set op i omkring 30 mio. kroner,“ forklarer Kristoffer Sundberg.

Trods dette skriver selskabets ledelse i beretningen i årsrapporten, at resultatet anses som værende tilfredsstillende.

I indeværende regnskabsår, som Sun-Air snart kan passere de første fire måneder af, er der da også forventninger om et godt resultat.

“Det bliver ligeså godt, om end ikke bedre i 2015/16,“ fastslår Kristoffer Sundberg.

“Storebror“ skal styrke image
Sun-Air har købt fem fly ind, som er blevet gjort klar til rute- og charterdrift, og selskabet håber at kunne åbne nye ruter i løbet af 2016.

Herudover bygger Kristoffer Sundberg sin optimisme på, at selskabets “storebror“ British Airways i begyndelsen af april åbner en direkte rute fra Billund til London-Heathrow, hvilket vil styrke kendskabet til British Airways´ varemærke, som forventes at få en positiv afsmitning på Sun-Air.

Endelig er der store forventninger til aktiviteterne i selskabets flyværksteder i lufthavnene i Sindal, Thisted og Aarhus. I 2016 skal de tilsammen markedsføres som Sun-Air Technic og derned forsøge at tiltrække flere eksterne kunder.

Foto: Morten Lund Madsen