Svenskere dominerer i SAS

Næsten fire ud af ti SAS-ansatte kommer fra Sverige. Det er dog i et andet land, at selskabet henter de fleste af sine indtægter.

SAS henter de fleste af sine trafikindtægter i Norge og har sit største trafikknudepunkt i Københavns Lufthavn i Danmark. Men ser man på fordeling af medarbejderne i det fællesskandinaviske flyselskab, så er det i Sverige, at der flest ansatte. Det fremgår af en analyse af norsk luftfart, som den norske regerings Samferdselsdepartementet har lavet.

38 procent af de ansatte i SAS er således ansat i Sverige, mens 31 procent er ansat i Danmark og de resterende 31 procent er ansat i Norge. En lille andel af de ansatte i Sverige arbejder reelt i andre lande primært i salgsfunktioner. Men det rokker ikke ved, at Sverige har suverænt flest SAS-arbejdspladser. Det skyldes ikke mindst placeringen af hovedkontoret uden for Sveriges hovedstad Stockholm.

Burde have endnu flere 
Den danske, norske og svenske stat ejer tilsammen 50,1 procent af SAS. Heraf udgør den svenske stats andel 44 procent. Man kan derfor argumentere for, at Sverige rent faktisk burde have endnu flere SAS-arbejdspladser.

Det samme gør sig gældende når man ser på de tre landes befolkningstal. Ud af de i alt 20,5 mio. indbyggere i de tre skandinaviske lande, så bor 9,7 mio. i Sverige. Det svarer til 47,3 procent. Altså næsten 10 procentpoint mere end Sveriges andel af SAS-arbejdspladserne. Danmarks 5,66 mio. indbyggere udgør 27,6 procent af befolkningen i Skandinavien. Man kan derfor argumentere for, at Danmark rent faktisk har flere SAS-arbejdspladser end vores lands størrelse berettiger til. Endnu mere skævt er det i det skandinaviske trekløvers mindst land, Norge, hvor der kun bor 5,14 mio. indbyggere. Det svarer til 25,1 procent af det samlede antal skandinaver.

Indenrigstrafik bidrager væsentligt
Det er til gengæld i fjeldlandet, at SAS henter de fleste af sine trafikindtægter. Således kommer 38 procent af SAS’ trafikindtægter fra Norge, hvor den store mængde indenrigstrafik bidrager væsentligt. SAS henter henholdsvis 22 og 12 procent af sine trafikindtægter i Sverige og Danmark, mens de resterende 28 procent hentes hjem i andre lande.

Hvis man udelukker trafikindtægterne fra andre lande og kun ser på indtægterne fra de tre ejerlande, så henter SAS mere end halvdelen af sine trafikindtægter i Norge, nemlig 52,8 procent. 30,5 procent kommer fra Sverige, mens det danske marked bidrager med 16,7 procent af trafikindtægterne fra de tre skandinaviske lande.

Kigger man alene på SAS’ otte mand store koncernledelse, så er andelen af svenskere langt større end de 38 procent i hele koncernen. Her er seks ud af otte nemlig svenskere – svarende til 75 procent.

Til gengæld sidder Danmark tungt på tingene når det kommer til bestyrelsesformænd. Ham er der nemlig kun én af og det er danske Fritz Schur.