Swissport-bud var for lavt for SAS

SAS har afbrudt forhandlingerne med handlingselskabet Swissport, der successivt skulle overtage ejerskabet af SAS Ground Handling. Den afsluttende budpris var ikke attraktiv nok, forklarer koncernchef Rickard Gustafson.

Et af punkterne i den kriseplan, som SAS lancerede i efteråret 2012 var at frasælge aktiver til en værdi af samlet tre mia. svenske kroner.

SAS Ground Handling blev identificeret som et af de forretningsområder, som SAS ville outsource. I begyndelsen af 2013 indgik SAS derfor en intentionsaftale med handling-operatøren Swissport om etablering af et joint-venture, der på sigt skulle sikre en outsourcing af SAS Ground Handling ved at lade Swissport overtage 51 procent af aktiekapitalen samt tage ansvaret for ledelsen af selskabet.

Den aftale bliver ikke til noget. SAS har i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for andet kvartal af finansåret oplyst, at forhandlingerne med Swissport er afbrudt.

“Vi ønskede at outsource SAS Ground Handling, men ikke for en hvilken som helst pris. Vi havde et samarbejde gennem en længere periode, men den endelig budpris fra Swissport var ikke god nok,“ forklarer SAS-koncernchef Rickard Gustafson til CHECK-IN.dk.

Langvarigt forhandlingsforløb
Allerede i løbet af sommeren 2013 gik forhandlingerne i stå. Swissport var angiveligt travlt beskæftiget med at overtage konkurrenten Servisair, hvorfor arrangementet med SAS måtte vente. I mellemtiden forberedte SAS sig til frasalget ved at opsplitte SAS Ground Handling i tre separate nationale selskaber i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark.

Først i oktober måned samme år lykkedes det SAS at få lidt mere hold i Swissport, der købte sig ind i de tre nationale handling-selskaber med en 10 procent ejerandel.

Ved udgangen af 2013 måtte den tidligere vicekoncernchef Flemming Jensen konstatere, at der ville gå mindst et år, før Swissport var klar til at gå videre i sagen. Det skete således ikke, hvilket også var begrundet i ændrede markedsvilkår.

“Vi kunne konstatere, at markedet for ground handling services har ændret sig markant igennem det seneste års tid. Det har åbnet nogle nye muligheder for os, hvorfor vi nu i stedet forhandler med andre aktører. Samtidig har vi købt ejerandelen på 10 procent tilbage fra Swissport,“ forklarer Rickard Gustafson.

SAS har allerede indgået en intentionsaftale med Widerøe, der efter planen skal overtage handling på alle SAS-stationerne i Norge.