SAS-hovedkontoret i Frösundavik. (Foto: Holger Ellgaard | CC 3.0)

To danskere i ny SAS-koncernledelse

Den nye koncernledelse i SAS vil fremover bestå af i alt 8 personer. Der er indtil videre blevet plads til to danskere i koncernledelsen, men Norge er ikke i første omgang repræsenteret. Koncernchef Rickard Gustafson lover dog, at der bliver mindst en nordmand i den fremtidige koncernledelse.

SAS kunne forud for gårsdagens offentliggørelse af en ny strategisk platform også løfte sløret for en ny koncernledelse.

Den nye koncernledelse skal afspejle den nye “4Excellence“ strategi, hvor SAS er gået fra at have en slags holding-struktur med flere datterselskaber til ét funktionelt organiseret flyselskab.

“Jeg har valgt at sætte en bredere ledergruppe, hvor ansvaret for de fire excellence områder i strategien er klart forankret“, siger koncernchef Rickard Gustafson.

I koncernledelsen er der i første omgang blevet plads til to danskere, henholdsvis Henriette Fenger Ellekrog med ansvar for HR & Kommunikation samt Flemming Jensen med ansvar for Operations.

Indtil videre er der kun navne på seks ud af otte medlemmer af den nye koncerneledelse. De øvrige fire er alle svenskere, henholdsvis Rickard Gustafson som koncernchef, Göran Jansson som vice adm. direktør og CFO, Benny Zakrisson med ansvar for Infrastructure og chefjurist Mats Lönnkvist.

Somtidligere bebudetudtræder den danskevicekoncernchef John Dueholmaf koncernledelsen. Han fortsætter dog frem til foråret 2012 som bestyrelsesformand i datterselskaberne Widerøe og Blue 1, ligesom han i denne periode tilligevil fungere som rådgiver for koncernchef Rickard Gustafson.

Mangler norsk repræsentation

Den nuværendeChiefCommercial Officeri SAS, norske Robin Kamark, har ikke ønsket at fortsætte i selskabet under den nye ledelsesstruktur, hvor hans ansvarsområde bliver delt i to funktioner. Robin Kamark fratræder derforsenest ved udgangen af marts måned 2012.

Med Robin Kamarks exit forsvinder også den eneste nordmand i det skandinaviske flyselskabs ledelsesgruppe. Men det agter Rickard Gustafson at rette op på.

“Der skal være mindst ennordmand i koncernledelsen. Der skal være en tydelig repræsentaiton fra både Norge, Sverige og Danmark,“ sagde koncernchefen ved gårsdagens pressemøde.

Dermed er der stadig lidt af arven fra tidligere tiders SAS forankret i selskabet. Det bliver således ikke nødvendigvis“bedste mand“ på de sidste to poster i koncernledelsen, men i stedet nationalitetsbestemt.

Der er således reserveret en plads som entendirektør for Commercialeller direktør for Sales & Marketing til en nordmand – eller måske endda begge pladser til Norge for at sikre balance i landskampen. Men man skal heller ikke undervurdere SAS-ledelsens ønske om at have stærk norsk lederskikkelse, der kan tage kampen om med Norwegians koncernchef Bjørn Kjos på det vigtige norske marked.

Danske Per Møller Jensen, der er i dag er selskabetsVice President, Brand, Marketing og EuroBonusforventes fremover at skulle referere til den nye direktør for Sales & Marketing.