(Arkivfoto: SAS-fly i Stockholm Arlanda-lufthavnen)

Transportstyrelse: Flytrafik endnu ikke tilbage i 2026

Transportstyrelsen i Sverige forudser i ny prognose, at det vil tage mere end seks år, før flytrafikken i de svenske lufthavne er tilbage på 2019-niveau.

Coronapandemien har ramt luftfarten hårdere end nogen andre begivenheder, og det kan være svært at spå om, hvornår flytrafikken er tilbage på niveauet før coronakrisen.

I Sverige gør Transportstyrelsen alligevel forsøget, og det er en dyster prognose for perioden 2020-2026, den svenske styrelse kommer ud med. Ifølge Transportstyrelsen, som svarer til Trafikstyrelsen herhjemme, vil flytrafikken i Sverige end ikke om seks år være tilbage på 2019-niveau.

I år forventer Transportstyrelsen, at antallet af passagerer i svenske lufthavne vil falde med omkring 74 procent i forhold til sidste år som et direkte resultat af coronapandemien. Det svarer i runde tal til 16,5 millioner færre afgående passagerer.

En krise uden sidestykke
”Det fald, vi har set inden for civil luftfart i år, er uden sidestykke. Tidligere eksempler på begivenheder, der påvirker civil luftfart, er terrorangrebene den 11. september 2001, finanskrisen i 2008, Golfkrigen og SARS-epidemien. Ingen af ​​disse kriser kommer i nærheden af det, som flybranchen gennemlever i øjeblikket,” siger Simon Posluk, enhedschef i Transportstyrelsen.

Allerede fra næste år vil flytrafikken ifølge prognosen begynde at komme sig og derefter øges gradvist de kommende år. Væksten vil være størst i de første år, hvorefter vækstkurven flader ud fra 2023 og frem.

I 2026 forventes antallet af afgående flypassagerer i Sverige være nået op på 20,2 millioner årligt, hvilket er næsten 10 procent mindre end i 2019, hvor 22,4 millioner passagerer rejste fra de svenske lufthavne.

Den historiske og forventede udvikling i antallet af afrejsende flypassagerer i Sverige. Kilde: “Passagerarprognos 2020–2026”, Transportstyrelsen

Positive antagelser i prognose
Selv om prognosen kan se dyster ud, bygger den faktisk også på en række positive antagelser. Den forudsætter nemlig, at der i en relativt nær fremtid vil være en fungerende vaccine mod Covid-19, og at massevaccinationer kan påbegyndes.

En anden forudsætning er, at der ikke kommer en omfattende ”anden bølge” af coronavirus, men kun lokale udbrud med nye begrænsninger som følge heraf.

Hvis det derimod vil tage længere tid, inden der er en effektiv vaccine, vil ”prognosen langt fra kunne indfries”, fastslår Transportstyrelsen i en pressemeddelelse. Med andre ord er der risiko for, at det vil tage endnu længere tid, inden flytrafikken er tilbage på 2019-niveau.

Tilbagegang over flere år i Sverige
Det hører med til billedet, at antallet af flypassagerer i Sverige var begyndt at falde længe inden coronakrisen. I prognosen kan man læse, at afmatningen i den svenske indenrigsflytrafik allerede begyndt at vise sig i 2017, mens udenrigstrafikken ligeledes viste en faldende tendens fra midten af 2018.

Siden er det kun gået tilbage for flytrafikken i Sverige, og det er indenrigstrafikken, som tegner sig for den største nedgang i perioden, fortæller Transportstyrelsen.

”Der er et par ting, som kan forklare forskellene. Måske er den vigtigste faktor de relativt store kapacitetsreduktioner, der er foretaget, fremfor alt i indenrigstrafikken. En yderligere forklaring kan være, at den miljødebat, der har fundet sted, har haft indflydelse på valget af transportmiddel, hvilket er mere begrænset for udenrigsrejser, hvor der normalt ikke findes alternative transportmidler,” skriver den svenske styrelse i sin prognose.

 

Relaterede artikler:

Flest internationale passagerer i CPH

Langsom genstart i de nordiske storlufthavne

IATA: Det begyndende opsving er aflyst