“Vind eller forsvind” for SAS

Med gårsdagens hårde udmelding fra SAS-ledelsen er bolden givet op til landskampe mellem medarbejdergrupperne i SAS.

SAS stjal fuldstændigt billedet i medierne igår efter offentliggørelsen af et kvartalsunderskud på lidt mere end 1 mia. svenske kroner. Det var ikke så meget underskuddet, der kaldte overskrifterne frem, men i stedet ledelsens sparekrav til medarbejderne.

Der vil blive indledt forhandlinger med piloter og kabinepersonale, der gennemsnitligt skal acceptere en reduktion i løn og pensioner på mellem 10 – 20 %. Det skal give selskabet en besparelse på ca. 1,3 mia. svenske kroner. Herudover skal et sted mellem 1.000 og 1.500 medarbejdere afskediges, således at den samlede besparelse løber op i 2 mia. svenske kroner. Afskedigelserne vil finde sted i de nationale produktionsselskaber samt i centrale koncernfunktioner.

SAS ønsker fremover at producere mest omkostningseffektivt – hvilket vil sige, at der ikke vil blive taget nationale hensyn. Det betyder samtidig et endegyldigt farvel til “2-2-3 modellen“, der fordeler produktionskapacitet efter en ejerskabsnøgle, der hedder Norge (2), Danmark (2) og Sverige (3).

Mats Jansson

Mats Jansson: “Vind eller forsvind!“

Koncernchef Mats Jansson sagde på gårsdagens pressemøde, at Norge er dyrest i produktionen, herefter kommer Danmark og til sidst Sverige. Det kunne tyde på, at SAS fremover vil kunne vælge en anden “holdopstilling“ end den velkendte 2-2-3. Hvis Danmark og Norge taber “landskampene“ til Sverige kan det i sidste ende betyde en 1-1-5 opstilling. Og så vil det gammelkendte udsagn “Svensk Alt Sammen“ for alvor kunne give mening.

“Tiden er knap“, sagde Mats Jansson og indikerede, at forhandlingerne skulle være afsluttet i løbet af september og oktober. Det er simpelthen“vind eller forsvind!“ sagde koncernchefen for at understrege alvoren i situationen.

Gennem en omkostningsreduktion på 2 mia. svenske kroner vil SAS for altid lukke omkostningsgabet til Norwegian og andre konkurrenter, mente Mats Jansson. Denne udtalelse er hørt før, bl.a. i Jørgen Lindegaards tid som koncernchef. Men Mats Jansson forsikrede, at denne gang var det endegyldigt.

Udspillet blev modtaget særdeles køligt fra fagforeningerne. Der forestår noglemeget vanskelige forhandlinger mellem SAS-ledelsen og fagforeningerne. Formanden for CAU, der organiserer det danske kabinepersonale, Verner L. Jensen har meldt sin ankomst på basen i København fredag den 14. august. Her vil han være til rådighed hele dagen foråbne samtaler med sine kolleger.

Samtaler der formentlig vil give et fingerpeg om, hvorvidt det danske kabinepersonale og CAU erindstillet på “at gå planken ud“ i de videre forhandlinger med SAS-ledelsen.