Afgangstavle i Københavns Lufthavn (Foto: Jasper Carlberg)

2018 er tæt på rekordår for ATC-forstyrrelser

Forsinkelserne i europæisk luftfart som følge af ATC-forstyrrelser stiger i 2018 med 53 procent. EU´s transportministre bakker op om midlertidigt løsningsforslag.

Rammebetingelserne for de europæiske flyselskaber har ændret sig betydeligt i løbet af 2018. Ustabilitet og flaskehalse hos flere af de europæiske lufttrafiktjenester har ført til en markant stigning i forsinkelser.

Eurocontrol, der er en fælleseuropæisk organisation for lufttrafiksikkerhed i 41 europæiske lande samt Israel og Marokko, estimerer, at årets forsinkelser løber op i 14,3 millioner minutter mod 9,3 millioner året før. Det svarer til en stigning på 53 procent, og det tegner dermed til at blive det værste år i løbet af det seneste årti.

Ved gentagne lejligheder har brancheorganisationen Airlines for Europe (A4E), der omfatter de større flyselskaber i Europa, opfordret de ansvarlige politikere i EU-landene om at tage affære, så der kan træffes hurtige beslutninger om at reformere lufttrafiktjenesterne i Europa.

“Europas transportministre mødes den 3. december. De har en unik mulighed for at træffe nogle hurtige beslutninger på vegne af EU-borgerne, så man kan fjerne de politiske flaskehalse, der bidrager til forsinkelserne,” sagde Thomas Reynart, direktør for A4E, i slutningen af november.

Stort engagement fra transportministre
Nu er opråbet fra branchen tilsyneladende blevet hørt. I forbindelse med de 27 transportministres rådsmøde i Bruxelles den 3. og 4. december tog Østrigs transportminister Norbert Hofer, der har formandskabet i øjeblikket, initiativ til at drøfte ATC-spørgsmålet i forbindelse med en uformel frokost med de europæiske transportministre.

På mødet blev det besluttet at give opbakning til et forslag fra Eurocontrol, der har til formål at sikre en klar forbedring af vilkårene i 2019. Der skal blandt andet sikres bedre samarbejde mellem de nationale lufttrafiktjenester, etableres specifikke processer til at håndtere situationer med dårlige vejrforhold samt forsøges at fjerne strukturelle flaskehalse i den europæiske ledelse af flytrafikken.

“Europas lufttrafiksystem kæmper med at håndtere en stadig stigende mængde af trafik og andre forstyrrelser. I sommer oplevede passagererne forsinkelser og aflysninger i et hidtil uset omfang, og der er brug for hurtig handling på kort sigt, mellemlangt sigt og på langt sigt. Det er et kollektivt ansvar for europæiske institutioner og for alle aktører inden for luftfart. Det glædede mig at se det store engagement fra ministrene i dag, og jeg opfordrer dem til hurtigt at gennemføre de foranstaltninger, som vi drøftede,” sagde EU´s transportkommissær Violeta Bulc efter rådsmødet.

“Omdømmet for europæisk luftfart står på spil,” tilføjede hun.

Brug for langtrækkende tiltag
Det er ikke alene flaskehalse og manglende samarbejde mellem de europæiske lufttrafiktjenester, der har været årsag til de mange forsinkelser. Flyvelederstrejker i flere europæiske lande har også spillet ind, og alene i 2018 har der været flere end 5.000 aflyste flyvninger som følge af flyvelederstrejker, hvilket har berørt omkring 800.000 passagerer.

“Vi bliver nødt til at forholde os til den nuværende krise. EU må handle hurtigt for at dæmme op for den langtrækkende skade på Europas økonomier og i forhold til omdømmet i luftfartsindustrien,” lød det før mødet fra A4E-direktøren, Thomas Reynart.

At der er behov for at sikre ændringer på den lange bane har politikerne tilsyneladende også fået øjnene op for, selvom der kan gå et stykke tid, inden reformeringen af det europæiske lufttrafiksystem er tilendebragt.

“Vi har brug for langtrækkende tiltag, Der er tanker om at modernisere det europæiske lufttrafiksystem. Det relaterer sig til områder som teknologisk udvikling eller en mulig reorganisering af luftrummet Disse ændringer bør dog planlægges i tæt dialog med de ansatte,” understreger Østrigs transportminister og Norbert Hofer.

 

Relaterede artikler:

DAT-direktør i angreb på transportministeren

783 timers forsinkelser – hver dag

Forsinkelser i europæisk luftrum

IAG: Flyvelederstrejker større trussel end brændstofpriser

Ryanair: Forbyd flyveledere at strejke