269 luftfartsselskaber omfattet af EU-forbud

Europa-Kommissionen har netop ajourført listen over de luftfartsselskaber, der ikke må flyve til og fra EU-lande. Det er syttende opdatering fra EU, og denne gang er der 269 luftfartsselskaber fra 21 lande med komplet forbud mod at beflyve destinationer i EU.

EU-Kommissionenajourførerløbende en liste over luftfartsselskaber, der har driftsforbud i EU. Den seneste opdateringerudsendt umiddelbart før påske og er udarbejdet af Udvalget for Luftfartssikkerhed, der består af eksperter fra medlemsstaterne.

Fire indonesiske luftfartsselskaber specialiseret i luftfragt er fjernet fra listen, ligesom det ukrainske UM Air igen hilses velkommen i det europæiske luftrum. Det ukrainske selskab har hidtil opereret mellem Kiev og Amman, Beirut, Damaskus og Teheran.

Den syttende opdatering af listen betyder også, at samtlige luftfartsselskaber fra Mozambique har fået forbud mod at beflyve EU. Dette forbud gælder også to specifikke fly af typen Boeing 767 fra Air Madagascar på grund af konstante drifts- og tilsynsmæssige mangler.

Udvalget for Luftfartssikkerhed, der mødtes den 5.-7. april, behandlede også forskellige sager vedrørende europæiske luftfartsselskaber. Kommissionen henstiller til myndighederne i flere medlemsstater, at de skærper deres tilsyn med disse luftfartsselskaber for at sikre, at samtlige europæiske luftfartsselskaber lever op til de højeste sikkerhedsstandarder.

EU-Kommissionens transportkommissærSiim Kallas udtalte: “Kommissionen er rede til at samarbejde med myndighederne i de lande, der har sikkerhedsproblemer, så de kan få dem løst så hurtigt og effektivt som muligt. I mellemtiden må sikkerheden sættes i højsæde. Der er ikke plads til kompromisser på dette område. Når det viser sig, at der er luftfartsselskaber i eller uden for EU, der ikke lever op til sikkerhedsstandarderne, skal vi gribe ind for at fjerne enhver sikkerhedsrisiko.“

Den ajourførte EU-liste omfatter alle luftfartsselskaber, der er certificeret i 21 lande, hvilket vil sige 269 kendte luftfartsselskaber, som har komplet forbud mod at beflyve Den Europæiske Union: Afghanistan, Angola, Benin, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer med visse begrænsninger og betingelser), Indonesien (med undtagelse af seks luftfartsselskaber), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Den Kirgisiske Republik, Liberia, Mauretanien, Filippinerne, Mozambique, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia.

Listen omfatter også tre individuelle luftfartsselskaber: Blue Wing Airlines fra Surinam, Meridian Airways fra Ghana og Silverback Cargo Freighters fra Rwanda.

Efter langvarige drøftelser opfordrede Udvalget for Luftfartssikkerhed endvidere Kommissionen til at udvide sin dialog om luftfartssikkerhed med Den Russiske Føderation for at sikre, at alle fly, der flyver ind i EU, lever op til internationale standarder.