Airbus A350 fra Finnair. (Foto: Mikko Ryhänen / Woodpecker | Finnair)

75 Finnair-ansatte får nyt aktieoptionsprogram

Finnairs bestyrelse har besluttet at oprette et nyt aktieoptionsprogram til 75 af flyselskabets ledere og specialister i forsøg på at fastholde medarbejderne i en udfordrende tid.

Ledende medarbejdere og specialister hos Finnair kan se frem til at få del i flyselskabets aktier, hvis de præsterer efter de mål, som selskabets bestyrelse har opsat.

Således har Finnair-bestyrelsen – som en del af den langsigtede incitamentsplan – godkendt et nyt individuelt aktieoptionsprogram, der dækker årene 2024-2026. I planen har medarbejderne mulighed for at tjene til Finnair-aktier som en langsigtet incitamentsbelønning, hvis de præstationsmål, som bestyrelsen har formuleret, opnås.

Programmet omfatter cirka 75 medarbejdere – herunder Finnairs direktion samt andre ledende medarbejdere og specialister. Formålet med programmet er at motivere de ansatte til at arbejde for øget aktionærværdi på lang sigt samt forsøge at fastholde medarbejderne i en udfordrende tid.

Aktieoptioner er ofte populære, da de kan supplere den almindelige løn, hvilket kan højne både motivation og bidrage til medarbejdernes loyalitetsfølelse.

Indtjening og brændstofeffektivitet blandt kriterier
Ved det seneste godkendte aktieoptionsprogram kan medarbejderne se frem til at få leveret potentielle aktiebelønninger, og de er til deres frie rådighed efter levering. Potentielle aktier vil blive givet i foråret 2027.

De kriterier, som programmet 2024-2026 vil tage udgangspunkt i, er indtjening per aktie, frit cash flow samt selskabets brændstofeffektivitet.

Hvis målene i aktieoptionsprogrammet 2024-2026 nås fuldt ud, kan der maksimalt leveres 118.000.000 aktier til de 75 medarbejdere, oplyser Finnair.

Foruden det senest godkendte aktieoptionsprogram fik den øverste ledelse hos Finnair også genindført langsigtede lønordninger i januar 2023. På daværende tidspunkt havde ordningen været suspenderet i tre år i forbindelse med den finske regerings støtteprogram under coronapandemien.

Potentiel kontant betaling til ansatte
Det var også i januar sidste år, at Finnairs bestyrelse kunne annoncere, at der var udsigt til en kontant betaling til en lang række medarbejdere tre år længere frem.

Bestyrelsen godkendte en spareplan for perioden 2023-25, som dækker personalegrupper, der bidrager til den strategi- og spareaftale, som flyselskabet igangsatte for at reducere enhedsomkostningerne.

Som en del af spareplanen vil Finnair således kunne yde en kontant udbetaling til medarbejderne i første kvartal af 2026. Udbetalingen er afhængig af overskudsgraden, der også kendes som EBIT-margin.

 

Relaterede artikler:

Finnair-ansatte har udsigt til kontant belønning i 2026

Finnair letter rentebyrde: Køber seks fly

Finnair får tilført milliarder – men ikke fra staten