Åben strid i jyske lufthavne om udenrigsruter

Sammenslutningen af Regionale Lufthavn i Danmark (DANSAM) skriver i en pressemeddelelse, at foreningen opfatter Københavns Lufthavn som det naturlige knudepunkt for udenrigsruter fra Danmark og således primært vil støtte op omkring lufthavnen. Billund Lufthavn er ikke overraskende direkte uenig.

På et netop afholdt repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Regionale Lufthavne i Danmark (DANSAM) er der blevet drøftet dansk indenrigsflyvning samt flyvninger fra Danmark til udlandet.

På baggrund heraf er det i DANSAM blevet besluttet fremover at opfatte Københavns Lufthavn som en naturlig samarbejdspartner i udviklingen af feedertrafikken fra provinslufthavnene til København, ligesom DANSAM i øvrigt opfatterden danske hovedstadslufthavn som det naturlige knudepunkt for udenrigsruter fra Danmark.

“Uanset hvordan vi vender og drejer det, er Danmark et lille luftfartsmarked i forhold til den verden, der omgiver os,“ siger lufthavnschef Peter Bay fra Esbjerg Lufthavn i sin egenskab af DANSAM-formand.

Stik imodambitionerne i Aalborg og Aarhus

I DANSAM er Aalborg Lufthavn og Aarhus Lufthavn begge associerede medlemmer, men DANSAM´s strategiske udmelding går stik imod de ambitioner, som de to lufthavne har på udenrigsruterne. Her ønsker man ogsådirekte udenrigsruter fra de jyske lufthavne til alternative hubs end Københavns Lufthavn.

Men ifølge DANSAM-formand Peter Bay står lufthavnene i Aalborg og Aarhus bag repræsentantskabets beslutning.

“Aalborg og Aarhus er associerede medlemmer, men deltager i vores møder. De har været med til at præge vores holdning med hensyn til Københavns Lufthavn og står fuldt og helt bag den,“ siger Peter Bay.

Denne opfattelse er lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn ikke enig i:

“Vi kan ikke bakke op omkring den ordlyd, som pressemeddelelsen indeholder. Hvis vi bliver taget til indtægt for det, der står i pressemeddelelsen, vil vi overveje at melde os ud.“

Søren Svendsen understreger samtidig, at Aalborg Lufthavn kun er associeret medlem af DANSAM, idet det er et forum, som lufthavnen kan have fordel af på det luftfartsfaglige plan.

“Københavns Lufthavn er vigtig for dansk luftfart, og den er også vigtig for Aalborg Lufthavn. Men vi arbejder til stadighed i Aalborg på at skaffe så mange direkte ruter og således feede til andre lufthavne end København,“understreger lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn.

Billund Lufthavn: Flere valgmuligheder

Billund Lufthavn er ikke medlem af DANSAM, men kan heller ikke på nogen måde bakke op om beslutningen, der skal prioritere Københavns Lufthavn.

”Jeg deler ikkeDANSAM´s holdning, men jeg er hellerikke blevet spurgt,“ siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.

Kjeld Zacho Jørgensen understreger samtidig, at det eråbenlyst, at Billund Lufthavn netop ikke skal være medlem af DANSAM.

“Vi er en udenrigslufthavn, så vi ser ikke Københavns Lufthavn som den primære hub-lufthavn. Vores hubs er også Amsterdam, Frankfurt og Paris, hvilket giver endnu flere valgmuligheder.“

Hos DANSAM er det derimod opfattelsen, at Københavns Lufthavn skal styrkes for at sikre et trafikgrundlag for de lidt smalle ruter også. Herudover vil et øget samarbejde mellem provinslufthavnene og Københavns Lufthavne bidrage overordnet til at bygge bro mellem regionerne.

“Udover at skabe gode forbindelser for såvel erhvervsrejsende og turister vil et samarbejde mellem Københavns Lufthavn og provinslufthavnene også kunne medvirke til at øge sammenhængskraften mellem provinsen og Øresundsregionen,“ siger Peter Bay fra DANSAM.

Udover de associerede medlemmer fra Aalborg og Aarhus tæller de øvrige medlemmer lufthavnene i Sindal, Karup, Stauning, Esbjerg, Vojens, Vamdrup, Sønderborg, Odense, Roskilde, Bornholm samt Grønland og Færøerne.

Læs også:

Udvalgsformand: Vi skal undgå krig mellem Øst- og Vestdanmark