Aarhus-underskud på knap 10 mio. i 2012

Efter to år med plus på bundlinjen kommer Aarhus Lufthavn ud af 2012 med et millionunderskud, som primært skyldes Cimber Sterlings konkurs.

Cimber Sterlings konkurs den 3. maj sidste år, havde ikke kun konsekvenser for selskabets passagerer og ansatte. Konkursen har trukket spor gennem det meste af dansk luftfart det seneste år. Et af de steder, hvor man blev hårdest ramt, er i Aarhus Lufthavn. Her faldt antallet af frekvenser på ruten til København markant efter konkursen. Og først i april i år var ruten tilbage på fuld kraft.

Derfor kom lufthavnen ud af 2012 med et underskud på knap 9,9 mio. kroner.

”Det dårlige resultat kan primært tilskrives Cimber Sterlings konkurs den 3. maj, og de dermed forbundne negative konsekvenser for såvel betjeningen af indenrigsruten til København, som feriecharter trafikken,” skriver lufthavnen i årsrapporten for 2012 og fortsætter:

”Det umiddelbare debitortab forbundet med konkursen udgjorde kr. 2,6 mill. (…) Her til kommer, at den markante tilbagegang i lufthavnens passagertal, der umiddelbart udløstes af konkursen, på kort sigt resulterede i et voldsomt fald i omsætningen – et fald, der kun med nogen reaktionstid kunne imødegås gennem reduktioner i omkostninger.”

Resultatet kommer efter to år med små overskud i størrelsesordenen mellem 2,4 og 3,7 mio. kroner. 2012-resultatet er dog ikke slemt som i 2009, hvor lufthavnen måtte notere et underskud på bundlinjen på lidt over 26 mio. kroner.

Helt oven på igen
Lufthavnen forventer først i 2014 at være helt oven på igen efter konkursen.

”Vi forventer at tage et pænt skridt i den rigtige retning allerede i 2013, men realistisk set skal vi nok frem til 2014, før målet er nået. Udfordringen er primært at få genskabt den fulde kapacitet på indenrigsruten,” skriver lufthavnen.

Udenrigs- og chartertrafikken forventes dog allerede i år at være tilbage på niveau med 2011.