All Nippon Airways med milliardoverskud

Japans største luftfartsselskab, All Nippon Airways (ANA), kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud på 1,4 milliarder kroner. Men det seneste kvartal gav underskud og selskabets ledelse betegner fremtidsudsigterne som usikre.

Da revisorerne hos All Nippon Airways Co.,Ltd.havde fået gjort tallene op var bundlinjen behageligt sort.

Regnskabsåret, der endte 31. marts 2011, bød således på et overskud på $284 millioner. Det svarer til 1.427 millioner danske kroner. Det skriver luftfartsportalen ATW Online.

Overskuddet er en væsentlig fremgang fra et underskud året før på omkring 3,5 milliarder danske kroner.

Nærlæser man regnskabstallene er der imidlertid malurt i bægeret. Regnskabsårets 4. kvartal gav således et underskud på omkring 868 millioner danske kroner.

Årsagen var langt overvejende de negative følgevirkninger af det japanske jordskælv den 11. marts, tsunamien og problemerne på landets atomkraftværker.

Underskuddet i 4. kvartal var dog mindre end samme kvartal året ført, og ANA ser da også med en vis tilfredshed på regnskabet.

“Vi har udvidet vores internationale forretning i løbet af regnskabsåret med nye services og øget kapacitet. Samtidig fastholdt vi en stram omkostningskontrol … Sammenlagt øgede vores luftfartsvirksomhed omsætningen og forbedrede indtjeningen i forhold til året før, hvor ANAs resultat var påvirket af den globale recession,“ siger koncernchef hos ANA, Shinichiro Ito i en kommentar til regnskabet.

Ledelsen maner dog til forsigtighed, da fremtiden for den japanske økonmi er særdeles usikker med tanke på de høje oliepriser,den usikre globale økonomi, fluktuationer i valutakurserne ogde fortsatte eftervirkninger afdet store jordskælv.

For at imødegå effeklten af jordskælvet og nedgangen i flyrejser til og fra Japan, vil selskabet benytte mindre flytyper på mange afgange, skære i antallet af afgange og indføre forskelligekampagnepriser.

All Nippon Airways er det største japanske flyselskab, har hovedkvarter i Tokyo og blev stiftet 27. december1952. ANA harsiden 1999 været medlem af Star Alliance.

Selskabet råder over godt 175 fly og flyver til godt80 destinationer. I sidste uge indgik det japanske selskab en code-share aftale med SAS.