Atkins: Aarhus Lufthavn som Formel 1-bane

Rådgivningsvirksomheden Atkins har udarbejdet en rapport for Aarhus Kommune, hvori der blandt andet beskrives anvendelsesmuligheder for Aarhus Lufthavns arealer, hvis lufthavnen må lukke.

Silverstone, Hockenheim og Monza hedder nogle af Europas mest kendte Formel 1 motorsportsbaner. Står det til konsulentvirksomheden Atkins kan en kommende dansk Formel 1-bane hedde Tirstrup.

Konsulentvirksomheden har nemlig på opdrag af Aarhus Kommune vurderet forskellige scenarier for Aarhus Lufthavns fremtid. Der er i alt fem scenarier, og netop det femte hedder afvikling af Aarhus Lufthavn.

I forbindelse med forslag til alternative anvendelsesmuligheder for lufthavnen og dens områder i tilfælde af afvikling, peger Atkins blandt andet på en Formel 1-motorsportsbane på det 370 ha store areal. Omkring 16.600 m2 er bebygget, mens de resterende 328.000 m2 er banearealer.

Udover det kreative forslag med Formel 1-bane er der et bredt udvalg af idéer lige fra fyrværkeridepot over atomaffaldsdepot til eventcenter. Nedenstående idéliste er angivet i rapportens bilag 5:

 • Flyveplads med radiotjeneste (som i Randers)
 • Køreteknisk anlæg
 • Skydebane
 • Opbevaringsplads for radioaktivt affald
 • Fyrværkeriopbevaring
 • Opmagasinering af importerede biler
 • Vinteropbevaring af lystbåde og campingvogne
 • Testfaciliteter som kræver plads (selvkørende biler/busser)
 • Alternativ energipark (vindmøller og/eller solceller)
 • Motorsportsbane (Formel 1, rally)
 • Eventcenter (koncerter, festivaler – rustikke militæromgivelser)

Aarhus Lufthavns administrerende direktør Peters Høgsberg har allerede taget initiativ til at sikre alternative indtægter parallelt med de nuværende aktiviteter, hvor hovedparten af indtægterne kommer fra flytrafikken. Således har lufthavnsdirektøren for nylig indgået en aftale med en lokal landmand om dyrkning af korn på en del af lufthavnens arealer uden for den særlige sikkerhedszone. Men det stopper ikke her.

“Jeg vil allerhelst bruge arealerne til solpaneler, og vi snakker da også med nogle om at etablere et vældig stort anlæg. De er ved at få udredt, hvad der er nødvendigt af VVM-undersøgelse og lignende,“ fortalte lufthavnsdirektør Peter Høgsberg for nylig til CHECK-IN.dk.

En bæredygtig forretningsmodel
Rapporten fra Atkins, der er dateret den 9. april, valgte Aarhus Kommune at offentliggøre i fredags blot to dage efter, at ejerkommunerne på en ekstraordinær generalforsamling besluttede at få udarbejdet et udviklingsscenarie for Aarhus Lufthavn i et 10-15 års perspektiv, hvor en hyppig forbindelse til København skal være et bærende element.

Men ejerkommunerne er også enige om, at udgangspunktet for denne udvikling skal være en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. I givet fald skal man ikke anvende de modeller, som Atkins er nået frem til. Konsulentvirksomheden forventer et samlet driftsunderskud i en femårig periode fra 2014 til 2018 på mellem 65,5 og 93,6 mio. kroner afhængig af, hvilket af de foreslåede udviklingsscenarier, der tages i brug. Herudover vil investeringsbehovet være på 34,8 mio. kroner.

Lykkes det således ikke at finde en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, kan de alternative anvendelsesmuligheder i Atkins-rapporten måske komme i spil.

Der afholdes i morgen ordinær generalforsamling i Aarhus Lufthavn, hvor de fem ejerkommuners borgmestre formelt vil blive indvalgt i bestyrelsen for lufthavnen, mens der efterfølgende skal udpeges en ny bestyrelsesformand blandt de tre erhvervsfolk i bestyrelsen, der er udpeget af ejerkommunerne. Herudover skal regnskabet for 2013 godkendes. Det viser efter de foreløbige meldinger et underskud på mere end 13 mio. kroner.

Aarhus Lufthavn A/S er ejet af Aarhus Kommune (58,1 %), Randers Kommune (18,5 %), Norddjurs Kommune (7,8 %), Syddjurs Kommune (7,8 %) og Favrskov Kommune (7,8 %). Arealmæssigt befinder lufthavnen sig i Syddjurs Kommune.