Bedre styr på de nye bagageregler

Den 1. april trådte nye bagageregler i kraft for såkaldt ‘interlining’ af bagage, hvilket vil sige når flere selskaber med forskellige bagageregler optræder i en og samme flybillet. Det har skabt forvirring og ekstra arbejde hos rejsebureauerne, der først nu tilbydes automatisk håndtering.

Fredag den 1. apriltrådte IATA Resolution 302 i kraft omkring interlining af bagage. Datoen for indtroduktionen var ikke særlig velvalgt, idet hverken luftfartsselskaber eller GDS-selskaber var på plads med automatiserede løsninger til at håndtere de nye regelsæt.

Dermed blev den praktiske håndtering af de nye bagageregler til en slags “aprilsnar“, hvor virkeligheden overgik fantasien.

Men nu er der en løsning på vej. SAS kunne onsdag meddele, at GDS-selskabet Amadeus har meldt klar bane for så vidt angår håndteringen af rejser, hvori indgår SAS, Blue 1 og Widerøe. Og den 4. maj skulle de samme selskaber også være på plads med en automatiseret løsning hos GDS-udbyderen Sabre.

Dermed skulle det ikke længere være nødvendigt for rejsebureauerne at følge de gamle regler i IATA Resolution 300 og 301 eller manuelt at indsætte de nye regler i bookingerne.

Med den nye Resolution 302 vil det fremover være meget tydeligt, hvilket selskabs bagageregler der vil være gældende for en samlet rejse, når selskaberne individuelt har forskellige regler. Det er den problematik, som i luftfartssproget er kendt som “interlining af bagage.“

Begrebet ‘Most Significant Carrier’ (MSC) vil være bestemmende for, hvilket selskabs bagageregler, der vil være gældende for en rejse sammensat af flere forskellige luftfartsselskaber med hvert sit regelsæt. Most Significant Carrier vil ikke fremgå af hverken reservationssystemer eller billet, men skal bestemmes udfra en checkliste, som IATA og luftfartsselskaberne har udarbejdet.