SAS EuroBonous Gold (Foto: SAS)

Bonuspoint hos SAS kan ikke arves

De mest hyppigt rejsende kunder hos SAS kan i realiteten ligge inde med bonuspoint til en værdi af flere hundrede tusinde kroner. Men bonuspoint kan ikke arves ved et eventuel dødsfald.

Gennem de seneste 12 måneder har en lille elite af frekvente rejsende hos SASoptjent 3 millioner bonuspoint svarende til knapt 700.000 kroner, hvis de optjente point skulle have været købt som Extra Points.

Men mange af de mere end 2,9 mio. medlemmer af loyalitetsprogrammet SAS EuroBonus har noget mindre stående på kontoen hos SAS. Rejser man ofte kan der dog nemt have ophobet sig et antal bonuspoint, der kan svare til flere hundrede tusinde kroner.

Det sker af og til, at SAS EuroBonus-medlemmer falder bort, før de har nået at udnytte de opsparede point. Her er der ingen hjælp af hente for de efterladte, idet SAS afviser at overføre kortsaldoen til boet efter den afdøde.

“Bonuspoint kan ikke arves, da SAS ikke ønsker at ende i eventuelle stridigheder i forbindelse med arvesager,“ forklarer pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark.

Hermed er der tilsyneladende et stærkt incitament til at bruge optjente bonuspoint hos SAS, mens man har den fysiske ogmentale evne til det. I modsat fald vil de opsparede point gå tabt ved et eventuelt dødsfald.

Varierende regler i USA
I USA er der stor forskel på, hvilke regler flyselskaberne opererer med i de meget udbredte bonus- og loyalitetsprogrammer. Nogle selskaber afviser at overføre point til efterladte, mens det er tilladt hos andre. Endelig er der flyselskaber, der principielt ikke tillader det, men ofte perkulance tillader overførsel af bonuspoint. Men under alle omstændigheder er det et gråzone-område.

Hos American Airlines og US Airways skal man kunne fremvise kopi af dødsattest og/eller testamente, således at man kan dokumentere, at ejeren af de omtalte bonuspoint reelt er død samt at man er den retmæssige arving.

Der vil typisk være en forældelsesfrist på et år, ligesom der muligvis vil blive opkrævet et mindre gebyr.

Delta Air Lines og United Airlines skriver officielt i betingelserne i selskabernes bonusprogrammer, at point ikke kan overføres ved dødsfald. Der er dog mange eksempler på, at kundeservicepersonale konduitemæssigtser bort fradisse regler.

Hos JetBlue og Southwest er der ikke noget at gøre. Her er opsparede bonuspoint tabt ved dødsfald.

Læs også:

Har optjent 8,9 millioner bonuspoint hos SAS