Forskerne fra Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt med deres mobile laboratorie. (Foto: Københavns Lufthavn | LinkedIn.com | PR)

CPH: Bæredygtigt flybrændstof højner luftkvaliteten

Ifølge et forsøg i Københavns Lufthavn nedbringer bæredygtigt flybrændstof mængden af ultrafine partikler i luften. Klimapartnerskab foreslår pulje på 200 millioner kroner til hurtig indsats.

Tidligere på året parkerede et forskerhold fra det tyske luft-og rumfartscenter Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) et mobilt laboratorie ved en af standpladserne i Københavns Lufthavn, hvorfra de over en periode på fire uger foretog målinger af luftkvaliteten.

Forskerne indsamlede data, når et Airbus A320-fly fra SAS kørte mellem banen og til gaten i lufthavnen efter, at det var landet på flyvninger fra Stockholm til København. Det særlige ved flyvningerne var, at de blev foretaget med en brændstofblanding, hvoraf 34 procent var bæredygtigt flybrændstof, som på engelsk kaldes sustainable aviation fuel eller blot forkortes SAF.

Det var netop effekten af, hvad det ville betyde for luftkvaliteten i et såkaldt autentisk lufthavnsmiljø, hvor der foretages andre flyvninger, kører biler til og fra og lignende, hvis man gør brug af det grønnere alternativ til fossilt flybrændstof, som de tyske forskere gerne ville blive klogere på.

Førte til færre ultrafine partikler
Københavns Lufthavn oplyser, at dataene nu er blevet analyseret, og målingerne fra den danske hovedstadslufthavn viser, at det bæredygtige flybrændstof medførte en reduktion i udledningen af ultrafine partikler med omkring 30 procent, hvilket har forbedret luftkvaliteten.

Ultrafine partikler kan blandt andet være sodpartikler, som eksempelvis stammer fra udstødning fra motorer. De transporteres ikke særligt langt, og har dermed særligt indvirkning på luftkvaliteten i det område, hvor de udledes.

”Det har været meget komplekst at udføre sådan et forsøg i en lufthavn i fuld drift sammenlignet med klassiske laboratoriemålinger. Det har ikke mindst krævet grundige overvejelser både under dataindsamlingen og den efterfølgende analyse,” siger seniorforsker Benedict Enderle fra Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

”Ikke desto mindre bekræfter resultaterne, at SAF har en positiv effekt på udledningen af ultrafine partikler og dermed lokal luftkvalitet som allerede blev indikeret i tidligere forsøg i vores laboratorier.”

Atter en stor gevinst
Christian Poulsen, der er konstitueret administrerende direktør i Københavns Lufthavn, glæder sig over konklusionen fra DLR.

”Det er virkelig gode nyheder. Det er en vigtig opdagelse, at SAF har betydning for luftkvaliteten. Vi ved allerede, at det er med til at mindske CO2-udledningen, så det her er endnu en stor gevinst ved en omlægning af luftfarten væk fra fossile brændstoffer.”

Ann-Sofie Hölin er chef for bæredygtighed i SAS, og hun erklærer sig tilfreds med, at flyselskabet fik mulighed for at medvirke i forsøget.

”Det er et godt eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan finde nye bæredygtige løsninger for luftfartsindustrien. Resultaterne af det unikke forsøg i Københavns Lufthavn understreger, at SAF ikke kun hjælper med at reducere CO2-emissioner, men også med at mindske påvirkningen af kondensstriber og forbedre den lokale luftkvalitet.”

Ønsker pulje på 200 millioner kroner
I øjeblikket er det en udfordring for flyselskaberne, at lovgivningen sætter et loft over mængden af SAF, der må bruges på den enkelte flyvninger, ligesom prisen på brændstoffet er højere end det fossile alternativ, og de tilgængelige mængder er mindre.

Københavns Lufthavn er en af aktørerne i Luftfartens Klimapartnerskab, og her arbejdes der med en model, hvor man i første omgang benytter brændstof med et reduceret indhold af aromatiske organiske forbindelser, da det er aromater i flybrændstof, der udskiller de skadelige partikler.

Det kan hjælpe med at mindske klimaaftrykket fra aktiviteterne, indtil at det bliver muligt for flere flyselskaber at få bæredygtigt flybrændstof i tankene, lyder det.

”Vi (Luftfartens Klimapartnerskab, red.) foreslår en pulje på omkring 200 millioner kroner om året til at reducere aromatindholdet i den type brændstof, der bliver brugt i dag. Det vil have stor effekt med det samme og reducere udledningen af partikler betragteligt,” forklarer Poulsen.


Relaterede artikler:

Vedtager nye regler for bæredygtigt flybrændstof

Air Greenland indgår aftale om grønt flybrændstof

Tysk luft-og rumfartscenter skal måle luften i CPH